“Chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp của Đảng đã rõ ràng”
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Chủ trương coi trọng doanh nghiệp, doanh nhân, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp là chủ trương thường xuyên, nhất quán của Đảng”
Thực hiện thủ tục trực tuyến mức độ 3 tại Khánh Hòa – Kết quả bước đầu và triển vọng
Thủ tướng chỉ thị tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan HCNN
Xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu 2 năm liên tục bị xếp hạng yếu về CCHC
Cấp đổi giấy phép lái xe qua bưu điện
Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020
Chính phủ mới quyết nghị hàng loạt giải pháp cho DN
Đã loại bỏ được hàng trăm điều kiện kinh doanh bất hợp lý
Cục thuế tỉnh chỉ đạo các giải pháp triển khai liên thông đăng ký kinh doanh - đăng ký thuế cho hộ kinh doanh
Ứng dụng chứng thư số trong công tác mã hoá thông tin, tài liệu mật trong hoạt động thanh tra

Với giải pháp này, thông tin, tài liệu sẽ được mã hóa bằng bộ phần mềm  “xác thực và bảo mật tài liệu điện tử (VGCA)” do Ban cơ yếu Chính phủ xây dựng và chuyển giao (miễn phí). Theo đó, chỉ những cơ quan, tổ chức, cá nhân trong danh sách được phép nhận mới giải mã và xem được những thông tin, tài liệu trên bằng chứng thư số chuyên dùng đã được Ban cơ yếu Chính phủ cấp

Luật Tiếp cận thông tin năm 2016: bảo đảm quyền cơ bản của công dân trong xã hội dân chủ

Quyền tiếp cận thông tin là một quyền con người và là quyền cơ bản của công dân thuộc nhóm quyền dân sự - chính trị đã được ghi nhận trong Tuyên ngôn thế giới về quyền con người năm 1948, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 mà Việt Nam là thành viên

Đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ tại một số nước thuộc OECD

Kết quả điều tra của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) về quản lý chiến lược nguồn nhân lực tại 29 nước thuộc OECD cho thấy, hầu hết các nước thành viên OECD đều có một hệ thống đánh giá thực thi chính thức đối với người lao động trong khu vực nhà nước. Các hệ thống này dựa trên cơ sở đánh giá thực thi cá nhân và 1/3 các nước thuộc OECD đã phát triển hệ thống quản lý thực thi đối với công chức cấp cao như Canada, Đan Mạch, Hàn Quốc, Anh, Na Uy…

Thực hiện thủ tục trực tuyến mức độ 3 tại Khánh Hòa – Kết quả bước đầu và triển vọng

Kết quả hình ảnh cho trực tuyến mức độ 3 khánh hòaQua thời gian đầu bỡ ngỡ vì phương thức giải quyết thủ tục mới quá hiện đại, chưa từng được tiếp cận, đến nay số lượng hồ sơ trực tuyến đã tiếp nhận, giải quyết thành công tại tỉnh Khánh Hòa là trên 4.034 hồ sơ, tiêu biểu là các lĩnh vực: văn hóa thể thao: 761; nông nghiệp: 1.405; công thương: 687; giao thông vận tải: 171; thông tin và truyền thông: 50...

Đúng quy trình và những khó khăn trong cải cách TTHC

Chúng ta thường nói tất cả đều làm đúng quy trình, tức là đúng thủ tục, nhưng tại sao không đặt vấn đề rằng có nhiều quy trình, nhiều TTHC đã không được xây dựng trên cơ sở thực tế, thiếu đồng bộ, không còn thích hợp?

Báo cáo tổng hợp Chỉ số hài lòng năm 2015

Thực hiện Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của UBND tỉnh, Cổng thông tin CCHC tỉnh Khánh Hòa xin trân trọng đăng tải hồ sơ Báo cáo Chỉ số hài lòng năm 2015 các Sở, cơ quan ngành dọc, UBND huyện, thị xã, thành phố, UBND cấp xã và Trạm y tế cấp xã. Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng CCHC Sở Nội vụ

Giao dịch đất đai: Công chứng hay chứng thực?

Kết quả hình ảnh cho công chứng hay chứng thựcNhư vậy, theo các quy định của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, cá nhân, tổ chức khi thực hiện các quyền của mình đối với quyền sử dụng đất, nhà ở được lựa chọn công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Việc công chứng được thực hiện theo thủ tục quy định tại Luật công chứng năm 2014. Việc chứng thực được thực hiện theo thủ tục quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.

500613
Đang online: 11