Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2018
Sáng ngày 07/02/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai Kế hoạch cải cách hành cính tỉnh năm 2018. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và trên 150 đại biểu là lãnh đạo các ban đảng, đoàn thể cấp tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo CCHC tỉnh, thành viên Hội đồng thẩm định CCHC tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, công chức chuyên trách CCHC, các cơ quan thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh về tham dự.
Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh phê duyệt và công bố Chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2017
Thủ tướng ký Nghị định cắt giảm 675 điều kiện KD
Quyết định số 4034/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Triển khai đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính trên phần mềm từ năm 2017
Báo cáo số 253/BC-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh về sơ kết việc thực hiện giảm chi phí của doanh nghiệp năm 2017
Đề xuất tích hợp các loại giấy phép môi trường
CCHC tỉnh Khánh Hòa 9 tháng đầu năm 2017 – Tiếp tục đột phá mạnh
Đoàn Kiểm tra Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ làm việc tại tỉnh Khánh Hòa
Sốt ruột với 5.719 điều kiện kinh doanh

Tại hội thảo sáng 30/6 về thực trạng các điều kiện kinh doanh và quyền tự do kinh doanh ở Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng con số nói trên đã cắt giảm được 107 điều kiện kinh doanh so với thời điểm cuối năm 2016.

Sở Thông tin và Truyền thông dẫn đầu khối sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh về xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2017

Để có được kết quả trên, ngay từ đầu năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và ban hành các kế hoạch: Cải cách hành chính; hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); duy trì, cải tiến và mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2017; thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2017; triển khai Chương trình hành động số 1908/CTr-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2017, định hướng đến năm 2020 của ngành Thông tin và Truyền thông; tuyên truyền CCHC năm 2017...

Nhà nước kiến tạo phát triển: mô hình và triển vọng

Bài viết phân tích các vấn đề cơ bản liên quan đến mô hình nhà nước kiến tạo phát triển, bao gồm khái niệm, nguồn gốc, đặc điểm, tính chất, lịch sử hình thành, các dạng thức và xu hướng phát triển của nó.

Thiết lập thể chế pháp quyền của công dân tại một số quốc gia trên thế giới

Lịch sử xây dựng Nhà nước pháp quyền ở một số quốc gia châu Âu và Bắc Mỹ cho thấy, để xây dựng thành công thể chế pháp quyền của nhà nước phải đồng thời với việc thiết lập thể chế pháp quyền của công dân.

Cứ 5 công chức lại có 1 lãnh đạo cấp phó nhưng vẫn không đủ người đi họp

Ngày 29/11, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về học tập, quán triệt các nghị quyết Trung ương 6 khóa XII do Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Nộp tờ khai thuế để làm gì?

Sẽ không nảy sinh rắc rối nếu những tờ khai thuế là cơ sở để cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính. Bất cập ở đây là số liệu kê khai của người sử dụng đất không phải là căn cứ để cơ quan thuế tính thuế mà căn cứ theo hồ sơ và quy định hiện hành. Chẳng hạn: tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã được xác định theo quyết định giá đất, quyết định đơn giá hoặc thông báo đơn giá; lệ phí trước bạ được xác định theo đơn giá UBND tỉnh quy định

Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh phê duyệt và công bố Chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2017

Kết quả hình ảnh cho chỉ số CCHC khánh hòaNgày 19/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 216/QĐ-UBND phê duyệt và công bố chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ngành, địa phương. Đây là năm đầu tiên áp dụng hệ thống tiêu chí mới, cũng là lần đầu tiên tự chấm điểm và thực hiện thẩm định trên phần mềm. Kết quả có nhiều điểm khác biệt so với những năm trước

1014574
Đang online: 27