Ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng theo cơ chế một cửa liên thông do Sở Xây dựng chủ trì tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng theo cơ chế một cửa liên thông do Sở Xây dựng chủ trì tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Đề án e-Cabinet: Hướng tới Chính phủ không giấy tờ
THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Lễ khai trương Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa (Ngày 31/8/2018)
Thông báo: Vận hành Phần mềm một cửa điện tử giải pháp kiến trúc mới của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến (đợt 1)
Trung tâm Dịch vụ Hành chính công trực tuyến tỉnh: Tiền đề của chính quyền điện tử (Kỳ 2)
Trung tâm Dịch vụ Hành chính công trực tuyến tỉnh: Tiền đề của chính quyền điện tử
Họp Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh 06 tháng đầu năm: tập trung cải thiện Chỉ số mức độ hài lòng và Chỉ số CCHC
UBND Thị xã Ninh hòa tổ chức truyền thông về Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh khánh hòa

Triển khai Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của UBND tỉnh ban hành đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa; Kế hoạch số 6203/KH-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh về truyền thông Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh về việc đưa Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa đi vào hoạt động.

Tăng 1 điều kiện kinh doanh cũng phải báo cáo Thủ tướng

Định kỳ hàng quý, các bộ, cơ quan ngang bộ phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về số lượng, danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và số lượng điều kiện kinh doanh.

Tổ chức góp ý hoàn thiện dự thảo Quy chế giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội theo cơ chế một cửa liên thông

Sáng ngày 08/11/2018, Sở Nội vụ chủ trì tổ chức cuộc họp thẩm định quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội theo cơ chế một cửa liên thông. Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở chủ trì, với thành phần tham dự gồm lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện UBND huyện, thị xã, thành phố; Phòng Cải cách hành chính thuộc Sở Nội vụ, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Nhà nước kiến tạo phát triển: mô hình và triển vọng

Bài viết phân tích các vấn đề cơ bản liên quan đến mô hình nhà nước kiến tạo phát triển, bao gồm khái niệm, nguồn gốc, đặc điểm, tính chất, lịch sử hình thành, các dạng thức và xu hướng phát triển của nó.

Thiết lập thể chế pháp quyền của công dân tại một số quốc gia trên thế giới

Lịch sử xây dựng Nhà nước pháp quyền ở một số quốc gia châu Âu và Bắc Mỹ cho thấy, để xây dựng thành công thể chế pháp quyền của nhà nước phải đồng thời với việc thiết lập thể chế pháp quyền của công dân.

Nộp tờ khai thuế để làm gì?

Sẽ không nảy sinh rắc rối nếu những tờ khai thuế là cơ sở để cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính. Bất cập ở đây là số liệu kê khai của người sử dụng đất không phải là căn cứ để cơ quan thuế tính thuế mà căn cứ theo hồ sơ và quy định hiện hành. Chẳng hạn: tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã được xác định theo quyết định giá đất, quyết định đơn giá hoặc thông báo đơn giá; lệ phí trước bạ được xác định theo đơn giá UBND tỉnh quy định

1272063
Đang online: 59