Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với Doanh nghiệp 2016 Doanh nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế của đất nước
Ngày 09/5/2016, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 76/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với Doanh nghiệp 2016 Doanh nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế của đất nước. Cổng thông tin Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa xin đăng tải toàn văn nội dung Thông báo trên.
Chỉ có thể cải thiện bền vững chỉ số PCI, PAPI thông qua cải cách quyết liệt
Khánh Hòa qua chỉ số PCI, PAPI 2015 - kỳ 2
TOÀN CẢNH: "Hội nghị Diên Hồng" Chính phủ với doanh nghiệp
Khánh Hòa qua chỉ số PCI, PAPI 2015
Trước 30/5, trình Chính phủ các Nghị định về điều kiện kinh doanh
Thủ tướng đích thân mời doanh nghiệp, thay vì triệu tập
Khánh Hòa: Hội nghị quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng và công tác nội chính, phòng chống tham nhũng
Các tân Bộ trưởng khẳng định sẽ đẩy mạnh cải cách
Thành phố Nha Trang: triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2016

Ngày 12/5/2016, UBND thành phố Nha Trang có Công văn số 2224/UBND-NV về việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2016. Tại Công văn này, UBND thành phố đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và UBND các xã, phương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nâng cao hiệu quả CCHC

Kinh nghiệm quản lý ngân sách của một số nước

Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước hiệu quả là một trong những yêu cầu quan trọng hàng đầu của bất kỳ chính phủ nào nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, trong điều kiện nguồn thu ngân sách ngày càng khó khăn, nhu cầu chi ngày càng lớn, tình trạng bội chi ngân sách thường xuyên… thì việc phác họa một số kinh nghiệm quản lý, sử dụng ngân sách ở một số nước sẽ cho những bài học có thể tham khảo.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: giải pháp đẩy mạnh giao dịch trực tuyến mức độ 3

Thực hiện mục tiêu CCHC giai đoạn 2011 – 2020 và lộ trình hiện đại hóa hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai giao dịch thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3 phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Đến nay, ở các sở, ngành, cấp tỉnh có 397 thủ tục, ở UBND cấp huyện có 76 thủ tục được áp dụng phương thức giao dịch này. Số lượng hồ sơ điện tử trực tuyến mức độ 3 giao dịch thành công tính đến quý I/2016 gần 1.000 hồ sơ. Để giúp độc giả nắm thêm tình hình thực hiện tại một số đơn vị, Ban Biên tập đã có cuộc phỏng vấn ông Trương Đăng Tuyến – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ đề này

Chỉ có thể cải thiện bền vững chỉ số PCI, PAPI thông qua cải cách quyết liệt

Mặc dù chưa thể phản ánh toàn diện những mặt đã làm được, chưa làm được của tỉnh Khánh Hòa trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp, nhưng bức tranh chung và xu thế biến đổi của Chỉ số PCI, PAPI ở cấp quốc gia những năm qua cung cấp những thông tin tham khảo rất có ý nghĩa đối với sự chỉ đạo, điều hành của tỉnh

Báo cáo Chỉ số và xếp hạng kết quả CCHC các sở, ngành, địa phương năm 2015

Ngày 20/01/2016, UBND tỉnh đã có Quyết định số 180/QĐ-UBND phê duyệt và công bố Chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2015 của các Sở, cơ quan ngành dọc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Tiếp theo đó, Sở Nội vụ đã có Báo cáo số 318/BC-SNV ngày 25/02/2016 Báo cáo phân tích kết quả nêu trên. Cổng thông tin CCHC tỉnh xin đăng tải kèm theo để quý bạn đọc nghiên cứu, tham khảo.

Báo cáo tổng hợp Chỉ số hài lòng năm 2015

Thực hiện Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của UBND tỉnh, Cổng thông tin CCHC tỉnh Khánh Hòa xin trân trọng đăng tải hồ sơ Báo cáo Chỉ số hài lòng năm 2015 các Sở, cơ quan ngành dọc, UBND huyện, thị xã, thành phố, UBND cấp xã và Trạm y tế cấp xã. Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng CCHC Sở Nội vụ

Giao dịch đất đai: Công chứng hay chứng thực?

Kết quả hình ảnh cho công chứng hay chứng thựcNhư vậy, theo các quy định của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, cá nhân, tổ chức khi thực hiện các quyền của mình đối với quyền sử dụng đất, nhà ở được lựa chọn công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Việc công chứng được thực hiện theo thủ tục quy định tại Luật công chứng năm 2014. Việc chứng thực được thực hiện theo thủ tục quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.

382406
Đang online: 23