Triển khai đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính trên phần mềm từ năm 2017
Báo cáo số 253/BC-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh về sơ kết việc thực hiện giảm chi phí của doanh nghiệp năm 2017
Đề xuất tích hợp các loại giấy phép môi trường
CCHC tỉnh Khánh Hòa 9 tháng đầu năm 2017 – Tiếp tục đột phá mạnh
Đoàn Kiểm tra Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ làm việc tại tỉnh Khánh Hòa
Tin nhắn nhỏ - Ý nghĩa lớn
Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh công bố danh mục TTHC tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4
Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài , cá nhân nước ngoài theo cơ chế MC, cơ chế MCLT
Cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 3 – năm 2017: Đã xác định đội thi xuất sắc nhất
Sốt ruột với 5.719 điều kiện kinh doanh

Tại hội thảo sáng 30/6 về thực trạng các điều kiện kinh doanh và quyền tự do kinh doanh ở Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng con số nói trên đã cắt giảm được 107 điều kiện kinh doanh so với thời điểm cuối năm 2016.

Sở Ngoại vụ: Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017

Nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở Ngoại vụ trong năm 2017, trên cơ sở đó làm nổi bật những kết quả đạt được, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại Sở Ngoại vụ; phát hiện những sáng kiến, cách làm hay, những điển hình tốt trong công tác cải cách hành chính để biểu dương, nhân rộng triển khai trong thời gian tới...

Nhà nước kiến tạo phát triển: mô hình và triển vọng

Bài viết phân tích các vấn đề cơ bản liên quan đến mô hình nhà nước kiến tạo phát triển, bao gồm khái niệm, nguồn gốc, đặc điểm, tính chất, lịch sử hình thành, các dạng thức và xu hướng phát triển của nó.

Thiết lập thể chế pháp quyền của công dân tại một số quốc gia trên thế giới

Lịch sử xây dựng Nhà nước pháp quyền ở một số quốc gia châu Âu và Bắc Mỹ cho thấy, để xây dựng thành công thể chế pháp quyền của nhà nước phải đồng thời với việc thiết lập thể chế pháp quyền của công dân.

Cứ 5 công chức lại có 1 lãnh đạo cấp phó nhưng vẫn không đủ người đi họp

Ngày 29/11, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về học tập, quán triệt các nghị quyết Trung ương 6 khóa XII do Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Nộp tờ khai thuế để làm gì?

Sẽ không nảy sinh rắc rối nếu những tờ khai thuế là cơ sở để cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính. Bất cập ở đây là số liệu kê khai của người sử dụng đất không phải là căn cứ để cơ quan thuế tính thuế mà căn cứ theo hồ sơ và quy định hiện hành. Chẳng hạn: tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã được xác định theo quyết định giá đất, quyết định đơn giá hoặc thông báo đơn giá; lệ phí trước bạ được xác định theo đơn giá UBND tỉnh quy định

957469
Đang online: 14