Tiếp tục giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2019
Trên cơ sở kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2019. Mức chỉ tiêu được giao năm nay cho các cơ quan, đơn vị, địa phương cao hơn 5% so với năm 2018.
Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2018 và triển khai kế hoạch CCHC năm 2019 tỉnh Khánh Hòa
Tập huấn tăng cường về kiến trúc và tác nghiệp trên hệ thống Trung tâm Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh cho lãnh đạo sở, ngành, địa phương
UBND tỉnh phê duyệt và công bố Chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2018
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2019
Nghị quyết 19 thành Nghị quyết 02 và chỉ đạo của Thủ tướng
Công bố danh mục 30 thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến
Công nghệ thông tin trong công nghiệp 4.0 – Một vài đề xuất triển khai tại Khánh Hòa

Thuật ngữ “Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” được đề cập và thảo luận chính thức tại diễn đàn kinh tế thế giới năm 2016. Trong cuốn sách có tựa đề  The Fourth Industrial Revolution (Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư) của Klaus Schwab có đưa ra 23 nhóm công nghệ, lĩnh vực được xem là có xu hướng chuyển dịch sâu trong tiến trình của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

'Cần tạo sức ép đủ mạnh đến các bộ, địa phương'

Cộng đồng doanh nghiệp gửi 6 kiến nghị tới các cấp có thẩm quyền, mà trước hết là sớm ban hành nghị quyết năm 2019 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, tạo sức ép hành chính đủ mạnh và liên tục lên các bộ, ngành và địa phương.

Nhà nước kiến tạo phát triển: mô hình và triển vọng

Bài viết phân tích các vấn đề cơ bản liên quan đến mô hình nhà nước kiến tạo phát triển, bao gồm khái niệm, nguồn gốc, đặc điểm, tính chất, lịch sử hình thành, các dạng thức và xu hướng phát triển của nó.

Thiết lập thể chế pháp quyền của công dân tại một số quốc gia trên thế giới

Lịch sử xây dựng Nhà nước pháp quyền ở một số quốc gia châu Âu và Bắc Mỹ cho thấy, để xây dựng thành công thể chế pháp quyền của nhà nước phải đồng thời với việc thiết lập thể chế pháp quyền của công dân.

Chất lượng văn bản và yêu cầu ‘số một’ của Thủ tướng

Mặc dù Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã liên tục yêu cầu các Bộ, cơ quan cần chống tình trạng cài cắm công vụ, thủ tục,‘gói ghém’ lợi ích cục bộ vào các văn bản, nhưng thời gian qua, nhiều văn bản và đề xuất chính sách vẫn gây những tranh cãi, thậm chí phản ứng từ phía người dân và cộng đồng doanh nghiệp.


Kiến nghị đẩy mạnh cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến mức độ 3

Ngày 08/01/2015, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 19/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến (Đề án 19), trong đó có trường hợp cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) trực tuyến mức độ 3người dân gửi hồ sơ yêu cầu cấp phiếu LLTP trực tuyến và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Tư pháp.

1416643
Đang online: 84