PAR INDEX 2016: Khánh Hòa tăng 05 bậc, xếp vị thứ 12/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Đây là kết quả vừa được công bố tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì. Điểm cầu Khánh Hòa do Đồng chí Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì.
Triển khai Chương trình hành động số 12-CTr/U của Tỉnh ủy - Những nhiệm vụ và giải pháp quyết liệt
Chính quyền điện tử
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 'Bình minh đang đến với đất nước ta'
Một năm thực hiện Nghị định 35: Kết quả và kỳ vọng
Công tác cải cách hành chính: Khắc phục dần những hạn chế
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính
Quan tâm giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp
Sửa đổi Luật Lý lịch tư pháp để người dân hài lòng hơn

Luật Lý lịch tư pháp (LLTP) được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010. Qua tổng kết thực tiễn 06 năm thi hành, bên cạnh những kết quả đạt được, quy định của Luật LLTP hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. Thủ tục cấp Phiếu LLTP, phương thức nộp hồ sơ và trả kết quả cấp Phiếu theo quy định của Luật LLTP còn chưa thuận tiện cho người dân, bất cập trong thực tiễn.

Hội thảo về giải pháp triển khai thanh toán không dùng tiền mặt phục vụ dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Khánh Hòa

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, đề xuất của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank), để đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4 trên địa bàn tỉnh theo mục tiêu Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020, chiều ngày 08/6/2017, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tổ chức Hội thảo giải pháp triển khai thanh toán không dùng tiền mặt phục vụ dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Khánh Hòa.

Pháp luật về đánh giá công chức và việc xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá công chức

Đánh giá công chức là một nội dung quan trọng của pháp luật về cán bộ, công chức ở nước ta. Bài viết khái quát các quy định của pháp luật về đánh giá công chức từ năm 1998 (từ khi có Pháp lệnh Cán bộ, công chức) đến nay; nêu ra một số hạn chế và kiến nghị ba nhóm giải pháp, đó là: hoàn thiện thể chế đánh giá công chức, xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá công chức, và đảm bảo hiệu lực thực thi của pháp luật về đánh giá công chức.

Đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ tại một số nước thuộc OECD

Kết quả điều tra của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) về quản lý chiến lược nguồn nhân lực tại 29 nước thuộc OECD cho thấy, hầu hết các nước thành viên OECD đều có một hệ thống đánh giá thực thi chính thức đối với người lao động trong khu vực nhà nước. Các hệ thống này dựa trên cơ sở đánh giá thực thi cá nhân và 1/3 các nước thuộc OECD đã phát triển hệ thống quản lý thực thi đối với công chức cấp cao như Canada, Đan Mạch, Hàn Quốc, Anh, Na Uy…

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Nhận thức rõ vai trò của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển của đất nước nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng, trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển bền vững.

Chính quyền điện tử

Chính quyền điện tửCâu chuyện UBND tỉnh Khánh Hòa ký kết ghi nhớ hợp tác với Công ty TNHH Microsoft Việt Nam thực hiện đề án xây dựng TP. Nha Trang theo mô hình “Thành phố thông minh” đã mở ra hướng mới về phát triển cơ sở hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Khánh Hòa.

Nộp tờ khai thuế để làm gì?

Sẽ không nảy sinh rắc rối nếu những tờ khai thuế là cơ sở để cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính. Bất cập ở đây là số liệu kê khai của người sử dụng đất không phải là căn cứ để cơ quan thuế tính thuế mà căn cứ theo hồ sơ và quy định hiện hành. Chẳng hạn: tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã được xác định theo quyết định giá đất, quyết định đơn giá hoặc thông báo đơn giá; lệ phí trước bạ được xác định theo đơn giá UBND tỉnh quy định

796641
Đang online: 74