NĂM 2017

Phần thi tiểu phẩm của một số đội thi tại Vòng sơ khảo Cụm thi số 1
Tiểu phẩm "Công nghệ về làng" của Đội thi Sở Tư pháp


Tiểu phẩm "Chuyện cái bằng" của Đội thi Sở Giáo dục và Đào tạo


Tiểu phẩm "Liệu có được không?" Đội thi Sở Du lịch


Tiểu phẩm "Cải cách hành chính thời đại số" của Đội thi Sở Khoa học và Công nghệ


Tiểu phẩm "Sức mạnh đồng tiền" của Đội thi Thanh tra tỉnh


Tiểu phẩm "Cái khó ló cái khôn" của Đội thi Văn phòng UBND tỉnh1117712
Đang online: 95