TRẢ LỜI BẠN ĐỌC

Giải đáp thắc mắc liên quan đến thủ tục xin cấp phép xây dựng công trình tôn giáo

Qua hộp thư điện tử, Ban Biên tập nhận được nội dung thắc mắc của bạn đọc Nguyễn Hoài Quỳnh Phương (địa chỉ thư điện tử nhqphuong…@gmail.com) liên quan đến thủ tục xin cấp phép xây dựng công trình tôn giáo. Nội dung như sau:

“Hiện nay giáo xứ chúng tôi có nhu cầu xây dựng lại nhà thờ, theo quy định phải có văn bản đồng ý của cơ quan chức năng rồi mới nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà thờ (công trình tôn giáo). Vậy tôi phải làm những hồ sơ gì, nộp hồ sơ ở đâu, thời hạn giải quyết bao nhiêu lâu”.

Sau khi nhận được thắc mắc của bạn đọc, Ban Biên tập Cổng thông tin CCHC tỉnh Khánh Hòa đã chuyển cho Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) nghiên cứu, giải đáp. Ngày 20/12/2017, Ban Tôn giáo đã có văn bản số 251/BTG-CGTL về việc hướng dẫn thủ tục xây dựng công trình tôn giáo (đính kèm). Ban Biên tập trân trọng thông báo để bạn đọc được rõ.

1479676
Đang online: 51