Tin nổi bật

Thành lập Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa và Tổ thư ký Ban chỉ đạo

Ngày 23/10/2014, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2816/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hoà và Tổ thư ký Ban chỉ đạo.

Theo Quyết định trên, Ban Chỉ đạo gồm 17 thành viên, do ông Nguyễn Chiến Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Ban chỉ đạo có 02 Phó trưởng ban thường trực gồm ông Nguyễn Duy Bắc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Ngô Truyện – Giám đốc Sở Nội vụ. Hai Phó trưởng ban gồm ông Phan Được – Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và ông Nguyễn Trọng Thái - Phó GĐ Sở Nội vụ, Phó trưởng Ban chỉ đạo kiêm Tổ trưởng Tổ thư ký.

Nhiệm vụ trọng tâm của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh là nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác CCHC của tỉnh, cho ý kiến về chương trình, kế hoạch CCHC dài hạn và hàng năm; giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC; xem xét các đề án, dự án quan trọng về CCHC của tỉnh;  chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch CCHC và cải cách chế độ công vụ, công chức.

Tổ thư ký giúp Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tải Quyết định 2816/QĐ-UBND

 

Tin: Ly Ly
1117682
Đang online: 70