Tin tức-Sự kiện

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Nội vụ

Chiều 27-6, tổ số 3 thuộc đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do ông Phạm Duy Lộc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng đoàn kiêm tổ trưởng, đã kiểm tra chuyên đề tại Sở Nội vụ.

Sau khi kiểm tra việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) và bố trí hạ tầng kỹ thuật phục vụ vận hành, tác nghiệp trên Phần mềm một cửa điện tử giải pháp kiến trúc mới; việc thực hiện quy định về giải quyết TTHC trên một số lĩnh vực, tổ kiểm tra ghi nhận kết quả công tác CCHC của Sở Nội vụ. Tổ kiểm tra đề nghị, thời gian tới, cán bộ chuyên môn của sở chú ý một số thao tác trên phần mềm để thực hiện đúng trình tự; điều chỉnh thành phần hồ sơ trong lĩnh vực thi đua khen thưởng; xem lại việc phân quyền xử lý TTHC lĩnh vực văn thư lưu trữ. Đặc biệt, Sở Nội vụ quan tâm tuyên truyền, hướng dẫn để phát sinh hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3…

 Ông Phạm Duy Lộc kết luận buổi kiểm tra.

Ông Phạm Duy Lộc kết luận buổi kiểm tra.

Được biết, kế hoạch CCHC năm 2019 của Sở Nội vụ gồm 48 đầu việc, trong đó có 15 nhiệm vụ CCHC của tỉnh do sở trực tiếp đảm nhiệm, 33 nhiệm vụ CCHC trên 8 lĩnh vực thuộc phạm vi triển khai của sở. 6 tháng qua, Sở Nội vụ đã giải quyết đúng và sớm hạn 100% hồ sơ nhưng chưa phát sinh hồ sơ giải quyết trực tuyến do vừa được UBND tỉnh duyệt 1 TTHC mức độ 3.

Sở đã xây dựng 67 quy trình/67 TTHC tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tuyên truyền việc khai thác, sử dụng dữ liệu TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia; khai thác, sử dụng hệ thống thông tin tiếp nhận; xử lý tốt phản ánh, kiến nghị; công khai các TTHC; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Công chức, viên chức đã tham mưu tốt việc giải quyết hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.

N.V

Báo Khánh Hòa điện tử

1501123
Đang online: 71