NĂM 2017

Phần thi Tiểu phẩm của các đội thi tại Vòng chung khảo
Tiểu phẩm "Ai là chủ?" - đội thi Sở Nội vụ


Tiểu phẩm "Hồ sơ biết bay" - đội thi Sở Thông tin và Truyền thông


Tiểu phẩm "Thiên đình - Cải cách" - đội thi Sở Văn hóa và Thể thao


Tiểu phẩm "Giờ tôi mới hiểu" - đội thi Bảo hiểm xã hội tỉnhTiểu phẩm "Niềm vui nhân đôi" - đội thi Công an tỉnh


Tiểu phẩm "Hành dân" - đội thi UBND thành phố Nha TrangTiểu phẩm "Dân được nhờ" - đội thi Liên xã, phường thành phố Cam Ranh


Tiểu phẩm "Oan gia ngõ hẹp" - đội thi UBND xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh


Tiểu phẩm "Ôi! Thật hài lòng" - đội thi UBND xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn


Tiểu phẩm "Không còn phải chạy" - đội thi UBND huyện Diên Khánh


Tiểu phẩm "Hứa suông" - Đoàn khối cơ quan chính quyền huyện Vạn Ninh


Tiểu phẩm "Dân vui công chức cũng vui" - đội thi Chi cục Thuế huyện Cam LâmPhần thi Tiểu phẩm - đội thi Cục Thuế tỉnh

1117718
Đang online: 98