Tin tức-Sự kiện

Tỉnh Khánh Hòa họp Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh 06 tháng đầu năm 2017

Chiều ngày 17/7/2017, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo kết quả trọng tâm công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu và phương hướng, nhiệm vụ 06 cuối năm 2017; báo cáo chỉ số cải cách hành chính (PARI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 của tỉnh Khánh Hòa do Bộ Nội vụ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố. Đồng chí Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

 

Toàn quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Nội vụ trình bày tại cuộc họp, trong 06 tháng đầu năm 2017, tỉnh Khánh Hòa đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật trong cải cách hành chính. UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai quyết liệt nhiều nội dung, giải pháp cải cách hành chính, đã ban hành hàng loạt văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, trong đó có một số văn bản nổi bật như: Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 để triển khai thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy, trong đó đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành trong việc triển khai các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, từ cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp đến cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, cải cách công vụ, công chức, cải cách tài chính công, kiểm tra, đánh giá và chế tài đối với người đứng đầu; Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính kèm theo hệ thống tiêu chí đánh giá, xếp hạng của tỉnh để thay thế Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 28/8/2014, cập nhật kịp thời các tiêu chí mới trong bộ chỉ số PAR Index của Bộ Nội vụ và yêu cầu thực tiễn cải cách hành chính của tỉnh trong giai đoạn mới; ... Các sở chủ trì đã tham mưu đồng bộ, kịp thời, tập trung đúng mức đối với nội dung, nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh năm 2017. Hầu hết sở, ngành, địa phương đã có sự vào cuộc quyết liệt đối với công tác cải cách hành chính ngay từ đầu năm, đã ban hành kịp thời các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực.

Về chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), kết quả năm 2016 của tỉnh Khánh Hòa đạt 78,82 điểm, chỉ số đạt 80,84%, xếp thứ hạng 12/63 tỉnh thành, tăng 05 bậc xếp hạng so với năm 2015. Đây là năm thứ 5 tỉnh Khánh Hòa có chỉ số cải số cải cách hành chính cao hơn mức trung bình chung của các tỉnh thành và cũng là năm thứ 04 liên tiếp tăng vị trí xếp hạng. Năm 2016, tất cả 08 tiêu chí đều có chỉ số thành phần cao hơn mức trung bình chung của các tỉnh thành; 06 tiêu chí đạt chỉ số thành phần trên 80%, trong đó có 03 tiêu chí đạt trên 90%.

 

Đ/c Nguyễn Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Nội vụ trình bày báo cáo tại cuộc họp

Cũng tại cuộc họp, các thành viên đã nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo đánh giá, phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 của tỉnh Khánh Hòa do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố. Theo báo cáo, năm 2016 tỉnh Khánh Hòa đạt 59,59 điểm, tăng 0,9 điểm và 03 bậc so với năm 2015, xếp thứ hạng 24/63 tỉnh thành. Có 08/10 chỉ số thành phần tăng điểm so với năm 2015, trong đó có 02 chỉ số tăng mạnh là chi phí thời gian (tăng 20 bậc) và thiết chế pháp lý (tăng 12 bậc). 02 chỉ số tụt giảm điểm số và thứ bậc so với năm 2015 là tiếp cận đất đất (giảm 0,39 điểm và 10 bậc), tính minh bạch (giảm 0,2 điểm và 15 bậc).

 

Đ/c Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Sau khi nghe các cơ quan báo cáo những hạn chế, tồn tại làm mất điểm tại chỉ số PARI, PCI, đồng chí Lê Đức Vinh yêu cầu Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường giải trình và đề xuất biện pháp cải thiện các điểm số. Chủ tịch yêu cầu phải xác định rõ địa chỉ cụ thể phải chịu trách nhiệm đối với các nội dung công việc được phân công; phải có cơ quan chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, báo cáo; công tác quản lý phải đảm đảm đồng bộ, điều hành có hệ thống để bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho nhiều cơ quan và ấn định thời hạn hoàn thành.

Minh Hùng - Phòng CCHC1117759
Đang online: 115