TRẢ LỜI BẠN ĐỌC

Trả lời thắc mắc của bạn đọc về bố trí công chức tại Bộ phận một cửa cấp xã

Qua chuyên mục Góp ý và Hỏi đáp, Ban Biên tập Cổng thông tin Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa nhận được thắc mắc của bạn đọc Nguyễn Thị Hải, thành phố Vũng Tàu (email gửi ngày 26/8/2016), liên quan việc bố trí cán bộ, công chức tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã. Nội dung thư như sau:

Chào Ban biên tập.

Em là một nhân viên làm việc tại Bộ phận TNTKQ, với nhiệm vụ là Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Thành phố Vũng Tàu. Theo kế hoạch luân chuyển cán bộ của Thành phố và của phường thì lãnh đạo UBND phường đã luân chuyển em làm vị trí của công chức Văn phòng - Thống kê, với nhiệm vụ là tham mưu các loại văn bản, báo cáo.
Xin Ban Biên tập cho em hỏi, việc luân chuyển như thế có đúng không.
(xin nói rõ thêm: từ khi thành lập bộ nhận TNTKQ năm 2009 thì Phường em chỉ có cán bộ Tư pháp, Địa chính, TNTKQ và cán bộ thủ quỹ kiêm văn thư lưu trữ ứng trực theo tình hình thực tế của địa phương. Nay lãnh đạo muốn kiện toàn lại theo quyết định 09 của Thủ tướng chính phủ).

Rất mong nhận được sự phản hồi nhanh nhất có thể từ Ban Biên tập.
Em chân thành cảm ơn
.

Qua nghiên cứu, Ban Biên tập Cổng thông tin CCHC tỉnh Khánh Hòa trả lời bạn như sau:

Theo điểm c, khoản 4, Điều 10 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thì "Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã là công chức thuộc 7 chức danh công chức cấp xã được quy định tại Luật Cán bộ, công chức do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phân công căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương".

Nội dung quy định nêu trên đã xác định rõ 02 vấn đề:

1. Công chức làm việc tại Bộ phận một cửa ở cấp xã là công chức thuộc 07 chức danh công chức cấp xã (gồm: Văn phòng - Thống kê, Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội, Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng quân sự, Tài chính - Kế toán).

2. Việc bố trí bao nhiêu người, chức danh công chức nào làm việc tại Bộ phận một cửa do Chủ tịch UBND cấp xã phân công, căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương. Việc bố trí này có thể tùy thuộc vào mô hình tổ chức Bộ phận một cửa tại từng tỉnh, thành phố.

Hiện nay, ở tỉnh Khánh Hòa, 137/137 xã, phường, thị trấn đã có Bộ phận một cửa hiện đại. Công chức làm việc tại Bộ phận một cửa cấp xã tuân thủ theo quy định tại Quyết định 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (bố trí từ 2 - 5 công chức). Đồng thời, có thêm 01 người hoạt động không chuyên trách tiếp nhận hồ sơ - trả kết quả để hỗ trợ hoạt động tại Bộ phận này.

Trong phản ánh của bạn, Ban Biên tập chưa rõ khi làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ - trả kết quả bạn đã là công chức cấp xã hay chưa. Nếu chưa, thì bạn phải được tuyển dụng vào công chức cấp xã theo đúng quy định trước khi được bổ nhiệm chức danh công chức. Nếu đã là công chức thì việc bố trí lại chức danh công chức phải căn cứ vào trình độ chuyên môn được đào tạo và yêu cầu nhiệm vụ công tác của chức danh đó. Giữa các chức danh công chức cấp xã không có khái niệm "luân chuyển". Đề nghị bạn nghiên cứu thêm các quy định pháp luật hiện hành về cán bộ, công chức cấp xã để có thêm thông tin chi tiết.

Thân mến.

1074975
Đang online: 411