Tin nổi bật

Trung tâm Dịch vụ Hành chính công trực tuyến tỉnh: Tiền đề của chính quyền điện tử

Đề án xây dựng Trung tâm Dịch vụ Hành chính công trực tuyến tỉnh do Sở Nội vụ chủ trì sắp hoàn thiện. Trung tâm này sẽ tạo nền tảng đồng bộ để hiện đại hóa dịch vụ hành chính công ở 3 cấp hành chính trong nhiều năm tới, là tiền đề vững chắc để xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh.

 Kỳ 1: Hướng tới phục vụ cá nhân, tổ chức tốt hơn

 Nhu cầu thực tế  

 Theo khảo sát, đánh giá của tổ giúp việc xây dựng đề án, thời gian qua, tỉnh đã đưa vào vận hành đồng bộ nhiều ứng dụng dùng chung rất thiết thực, nhưng đến nay, hầu hết ứng dụng đã bộc lộ bất cập. Các trang thông tin điện tử của sở, ngành, địa phương mới chủ yếu cung cấp thông tin mình có, chưa cung cấp theo nhu cầu của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Các dịch vụ hành chính công, nhất là thủ tục hành chính (TTHC), được cung cấp tại rất nhiều địa chỉ khác nhau trên mạng Internet nên sử dụng không thuận tiện. Người dân, tổ chức khó tra cứu thông tin hồ sơ hoặc theo dõi, giám sát tình hình, kết quả giải quyết hồ sơ vì phải truy cập vào từng trang thông tin riêng lẻ. Hiện nay, toàn tỉnh vận hành 18 trang thông tin Tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa của các sở thuộc tỉnh (chưa kể cơ quan ngành dọc), 8 trang của UBND cấp huyện và 137 trang của UBND cấp xã. Việc kết nối liên thông quy trình thủ tục giữa các cơ quan, các cấp hành chính còn trở ngại. Năng lực hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh còn hạn chế, ảnh hưởng đến quá trình đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tiến tới trực tuyến hóa hoàn toàn quy trình phối hợp giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông.

 

Trong khi đó, yêu cầu hiện đại hóa hành chính đang đặt ra ngày càng cao. Kế hoạch CCHC tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 xác định phải giảm ít nhất 30% tổng thời gian giải quyết TTHC. 100% TTHC đủ điều kiện được thực hiện trực tuyến mức độ 4; tối thiểu 30% hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến ở mức độ 4; toàn bộ hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa liên thông được luân chuyển, phối hợp xử lý dưới dạng điện tử trên mạng. Tỷ lệ cá nhân, tổ chức hài lòng về TTHC năm 2020 đạt hơn 80%… 

 Vì vậy, ngày 8-2-2017, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp thực hiện Đề án xây dựng Trung tâm Dịch vụ Hành chính công trực tuyến tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông được giao quản trị hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trung tâm. 

Triển khai quy mô  

Trung tâm Dịch vụ Hành chính công trực tuyến tỉnh là một hệ thống thông tin điện tử tổng hợp của UBND tỉnh trên mạng Internet; là đầu mối tập trung, thống nhất cung cấp các loại dịch vụ hành chính công trực tuyến của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Khi trung tâm được đưa vào vận hành, các tổ chức, cá nhân chỉ cần đăng ký 1 tài khoản, đăng nhập 1 lần là có thể sử dụng toàn bộ dịch vụ hành chính công trực tuyến từ mức độ 3 trở lên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến tập trung; tra cứu toàn bộ thông tin về TTHC của các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã thuộc tỉnh tại Cổng Thông tin dịch vụ hành chính công trực tuyến.

Theo ông Nguyễn Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, việc xây dựng Trung tâm Dịch vụ Hành chính công trực tuyến tỉnh sẽ giúp khắc phục hầu hết những hạn chế, bất cập hiện nay; hình thành một đầu mối thống nhất của tỉnh trên mạng Internet, cung cấp trực tuyến các thông tin, dịch vụ, tiện ích hành chính công một cách tập trung, chuyên nghiệp, tạo nền tảng đồng bộ để hiện đại hóa dịch vụ hành chính công của tỉnh trong nhiều năm tới ở cả 3 cấp hành chính.

 Trung tâm Dịch vụ Hành chính công trực tuyến tỉnh gồm nhiều hạng mục. Trong đó, Cổng Thông tin dịch vụ hành chính công trực tuyến được thay thế cho Cổng thông tin điện tử tỉnh trong công khai cơ sở dữ liệu TTHC của 3 cấp hành chính và các lĩnh vực ngành dọc tại tỉnh; đồng thời thay thế chức năng cung cấp thông tin, dữ liệu TTHC trên 165 cổng thông tin tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa của các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã. Một số chức năng, chuyên trang của cổng thông tin sẽ được thiết kế giao diện tiếng Anh. Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử của các sở, ngành, địa phương được hoàn thiện trên nền giải pháp kiến trúc mới, sử dụng công nghệ điện toán đám mây và dữ liệu lớn. Tích hợp chặt chẽ với phần mềm này là hệ thống các phần mềm chuyên môn nghiệp vụ, tự động tiếp nhận thông tin hồ sơ, khách hàng và dữ liệu quản lý chuyên ngành, cung cấp dữ liệu cho phân hệ cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Các phân hệ quản trị cơ sở dữ liệu được thiết kế gồm: các cơ sở dữ liệu tổng hợp, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Nguyễn Vũ

Báo Khánh Hòa điện tử


1479669
Đang online: 44