Hướng dẫn nghiệp vụ CCHC

Một số nội dung cần cập nhật ngay trên Website Sở, ngành, địa phương

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT WEBSITE SỞ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

THEO KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CCHC NĂM 2015

(Kèm theo Công văn số 1384/SNV-CCHC ngày 31/7/2015 của Sở Nội vụ)

________________________

 

Căn cứ Kế hoạch tuyên truyền CCHC 2015 của tỉnh và Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh, đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cập nhật trên Cổng (trang) thông tin điện tử một số nội dung sau:

1- Mở chuyên mục (tab topic display) Cải cách hành chính trên cột nội dung trang chủ; Cập nhật các tin tức, bài viết CCHC của cơ quan, địa phương; đăng lại tin, bài, văn bản từ Cổng thông tin CCHC tỉnh;

2- Tạo Banner "Hãy nộp hồ sơ điện tử để giảm giấy tờ, thời gian và chi phí" trên cột nội dung trang chủ, gắn link: 

http://cchc.khanhhoa.gov.vn/?PageId=1d325ca0-0763-4de8-9e3c-62d0b66fa22d&TypeId=0

(Tham khảo banner trên Trang chủ Cổng thông tin CCHC tỉnh)

3- Tạo banner, gắn các đường link sau:

+ Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa: http://cchc.khanhhoa.gov.vn/

(banner mẫu lấy trên Cổng thông tin CCHC tỉnh, Chuyên mục Hướng dẫn nghiệp vụ CCHC)

+ Bộ phận một cửa điện tử sở, ngành, địa phương: http://cchc.khanhhoa.gov.vn/?PageId=ff31923a-196e-46b2-813f-b777b3167e91&TypeId=0

+ Tra cứu thủ tục hành chính: http://cchc.khanhhoa.gov.vn/?PageId=84fd77ca-97b0-4398-a84d-4a6f0653941c

+ Tra cứu thủ tục trực tuyến mức độ 3: http://cchc.khanhhoa.gov.vn/?PageId=0483c0a9-d073-4a9a-8d21-e9d0e368c8cc&TypeId=2

+ Nộp hồ sơ trực tuyến: http://cchc.khanhhoa.gov.vn/?PageId=1d325ca0-0763-4de8-9e3c-62d0b66fa22d&TypeId=0

+ Tra cứu hồ sơ một cửa: http://cchc.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?PageId=202a20b0-1c82-4b74-be83-8d8111e58083&TypeId=1

+ Thống kê giải quyết hồ sơ một cửa: http://cchc.khanhhoa.gov.vn/?PageId=b9482152-9512-4f3d-8b9a-b57e40ede195

+ Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị về giải quyết hồ sơ tại Bộ phận một cửa: http://cchc.khanhhoa.gov.vn/?ModuleId=af0dd9fc-002d-494b-8ad4-b9ebf1943068


1442668
Đang online: 131