Tin tức-Sự kiện

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang và Sở Văn hóa và Thể thao

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 122/TB-UBND ngày 08/3/2017 kết luận cuộc họp thường kỳ tháng 02/2017, Tổ kiểm tra cải cách hành chính tỉnh do đồng chí Nguyễn Trọng Thái, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang vào ngày 29/3/2017.

Tham gia Tổ kiểm tra có thành viên là đại diện của các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường. Làm việc với Tổ kiểm tra có Phòng Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, lãnh đạo Phòng Nội vụ và cán bộ, công chức chuyên môn có liên quan.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Tổ kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc tổ chức thực hiện, phối hợp giải quyết thủ tục hành chính vực đất đai, môi trường theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 29/3/2016, Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 09/8/2016, Quyết định số 4163/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; kiểm tra việc giải quyết hồ sơ thực tế và xử lý trên Phần mềm một cửa điện tử đối với một số thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai và môi trường;.....

Sau khi tổng hợp kết quả kiểm tra và ý kiến tham gia của các thành viên Tổ, ý kiến giải trình, bổ sung của Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, ông Nguyễn Trọng Thái - Tổ trưởng đã ghi nhận sự chấp hành nghiêm của Phòng Tài nguyên và Môi trường trong công tác chuẩn bị và làm việc với Tổ kiểm tra; ghi nhận những nỗ lực của Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trong việc giảm tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hạn, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

Thay mặt Tổ kiểm tra, ông Nguyễn Trọng Thái đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, đồng thời nghiêm túc rà soát, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính đã được Tổ kiểm tra chỉ ra. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Nha Trang, đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo theo thẩm quyền; Tổ kiểm tra ghi nhận, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành và UBND tỉnh.

Ngày 30/3/2017, Tổ kiểm tra tiếp tục kiểm tra tại Sở Văn hóa và Thể thao theo kế hoạch.

Minh Hùng - Sở Nội vụ

1076849
Đang online: 77