Tin tức-Sự kiện

Họp Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh 06 tháng đầu năm: tập trung cải thiện Chỉ số mức độ hài lòng và Chỉ số CCHC

Chiều ngày 05/7/2018, đồng chí Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo kết quả trọng tâm công tác CCHC tỉnh 06 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 06 cuối năm 2018; Báo cáo chỉ số CCHC năm 2017 tỉnh Khánh Hòa do Bộ Nội vụ công bố. Tham dự cuộc họp có hơn 60 đại biểu gồm các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh và Tổ thư ký Ban Chỉ đạo, Lãnh đạo các Sở, cơ quan ngành dọc cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 Quang cảnh buổi làm việc

Theo Báo cáo của Sở Nội vụ do Đ/c Nguyễn Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở trình bày tại cuộc họp, trong 06 tháng đầu năm 2018, công tác CCHC tỉnh Khánh Hòa đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã có nhiều cuộc làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị liên quan đến nhiệm vụ CCHC. Các Sở chủ trì các nội dung CCHC của tỉnh (Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức, hướng dẫn triển khai đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và tiến độ đề ra. Nhiều vấn đề mới phát sinh, phức tạp đã được Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết. Ý thức về trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục có bước chuyển biến mạnh.

Việc tổng kết, đánh giá những mặt đã làm được, quán triệt triển khai nhiệm vụ và giải pháp năm 2018 được hầu hết cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, kịp thời; trong đó, cơ bản đã tập trung trực tiếp vào việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong Chỉ số và xếp hạng kết quả CCHC 2017, những vấn đề chưa hài lòng và góp ý của khách hàng qua Chỉ số hài lòng năm 2017; bám sát mục tiêu chung năm 2018 của tỉnh. Đã xuất hiện những sáng kiến mới trong phục vụ Nhân dân tại UBND huyện Khánh Vĩnh, thị xã Ninh Hòa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội...Từ đó, chỉ đạo quyết liệt nhiều nội dung thuộc công tác CCHC, nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ TTHC cho công dân. So với cùng kỳ năm 2017, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hạn giảm 3,04 %, hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 tăng mạnh, gấp hơn 7,5 lần. Hệ thống tin nhắn tự động SMS đã gửi hơn 198.000 tin nhắn miễn phí đến số điện thoại di động của khách hàng để thông báo tiến độ giải quyết hồ sơ, nâng tổng số tin nhắn được gửi lên trên 352.000 tin nhắn, góp phần giảm thời gian đi lại cho khách hàng và giảm thiểu hồ sơ trễ hạn. Các cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận/trả kết quả trên 73.000 hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân qua dịch vụ bưu chính công ích...

Năm 2017, Chỉ số CCHC (PAR Index) tỉnh Khánh Hòa tự đánh giá 61,69/64,5 điểm, Bộ Nội vụ thẩm định đạt 54,68/65,5 điểm. Điểm đánh giá tác động của CCHC đạt 29,29/34,5 điểm. Tổng cộng đạt 83,97 điểm, Chỉ số CCHC đạt 83,97%, xếp thứ 06/63 tỉnh thành, tăng 6 bậc so với năm 2016. Có 6 tiêu chí đạt chỉ số thành phần từ 80% trở lên, trong đó 1 tiêu chí trên 90% (Cải cách thủ tục hành chính đạt 95,98%). Tất cả các tiêu chí đều có Chỉ số thành phần cao hơn mức trung bình chung của các tỉnh, thành phố, trong đó tiêu chí Hiện đại hóa hành chính, cao hơn 21,47%. Đây là năm thứ 6 tỉnh Khánh Hòa có Chỉ số CCHC cao hơn mức trung bình chung của các tỉnh, thành và cũng là năm thứ 5 liên tiếp tăng vị trí xếp hạng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo của Sở Nội vụ cũng cho thấy, kết quả làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ có liên quan đến CCHC tại một số Sở cho thấy chuyển biến chưa rõ nét, việc tham mưu các giải pháp quản lý ngành, lĩnh vực còn chậm, bị động, chưa hiệu quả, chưa có sáng kiến. Cuối năm 2017 và đầu năm 2018, tại một số địa bàn xảy ra điểm nóng về quản lý đất đai, thị trường bất động sản, trật tự xây dựng nhưng chính quyền địa phương và các ngành chức năng lúng túng, chưa có biện pháp kịp thời, chậm tham mưu cho UBND tỉnh. Kết quả kiểm tra việc giải quyết hồ sơ trên Phần mềm một cửa điện tử tại huyện Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa và kiểm tra CCHC hành chính đợt 1 năm 2018 cho thấy vẫn còn tiếp diễn những sai sót (cập nhật quá trình giải quyết hồ sơ trên Phần mềm một cửa điện tử chưa đồng bộ với hồ sơ giấy; thực hiện thao tác kết thúc khi hồ sơ chưa giải quyết xong; yêu cầu công dân thực hiện những công việc vốn thuộc trách nhiệm xác minh của cơ quan nhà nước; nhận dư thành phần hồ sơ so với quy định; chưa thực hiện tạo lập hồ sơ điện tử đầu vào theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh; niêm yết công khai TTHC chưa đúng quy định; ...). Một số nhiệm vụ quan trọng, phức tạp quy định thời hạn thực hiện trong cả năm 2018, cần được khởi động ngay nhưng chưa có báo cáo triển khai cụ thể hoặc triển khai chậm so với tiến độ đề ra. Bộ phận một cửa một số địa phương: UBND huyện Vạn Ninh, thành phố Nha Trang quá tải do hồ sơ lĩnh vực đất đai tăng đột biến, mặc dù UBND tỉnh đã có chỉ đạo tháo gỡ nhưng vẫn chưa giảm tải...

Báo cáo của Sở Nội vụ cũng đã mạnh dạn phân tích những điểm chưa hợp lý trong nội dung thực hiện chấm điểm, đánh giá các tiêu chí mà Bộ Nội vụ công bố; nêu rõ các nguyên nhân khách quan và chủ quan tác động đến kết quả các tiêu chí đạt được. Đồng thời, Sở Nội vụ kiến nghị, đề xuất các giải pháp khắc phục cụ thể đối với những tiêu chí không có điểm hoặc chưa đạt điểm tối đa gắn vơi trách nhiệm của các Sở, ngành liên quan phụ trách các nội dung tiêu chí.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Lê Đức Vinh chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị, địa phương cần rút kinh nghiệm từ các hạn chế, thiếu sót và tăng tốc cho nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018; trong đó tập trung thực hiện các nội dung: rà soát, cập nhật, bổ sung, công khai các TTHC; giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn, tăng tỷ lệ hồ sơ đúng và sớm hạn; quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC tránh yêu cầu thêm những thành phần hồ sơ không đúng quy định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác CCHC, có biện pháp hữu hiệu để nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4.  Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện bất cập, hạn chế và có giải pháp khắc phục, giải quyết kịp thời, định, góp phần tích cực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải thiện Chỉ số mức độ hài lòng (SIPAS) của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

 Đồng chí Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Chủ tịch giao Sở Nội vụ nghiên cứu, chuẩn bị đưa Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa đi vào khai trương, vận hành trong quý III/2018. Đây là giải pháp, nỗ lực của chính quyền tỉnh nhằm đáp ứng mong đợi của Nhân dân, với thông điệp: "Trung tâm Dịch vụ Hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa - Vào một địa chỉ, có tất cả''.

Phòng CCHC – Sở Nội vụ
1412442
Đang online: 26