Kết quả thực hiện

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Nhận thức rõ vai trò của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển của đất nước nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng, trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển bền vững. Nhờ vậy, ngày càng có nhiều doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội, phát triển kinh tế của tỉnh.

Những kết quả đạt được

Theo báo cáo của UBND tỉnh, toàn tỉnh hiện có trên 19.500 doanh nghiệp đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực (trong đó có trên 95% là doanh nghiệp vừa và nhỏ) đã có nhiều đóng góp quan trọng trong giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động góp phần đảm bảo an sinh xã hội và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh đề ra. Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, trong thời gian qua, tỉnh đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương quan thực hiện tốt công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, các chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với điều kiện và tiềm năng thế mạnh của tỉnh, nhất là sau khi có Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, cụ thể:

Trên lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, Tỉnh đã chỉ đạo mạnh mẽ các sở, ngành, địa phương thực hiện đơn giản hóa, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, đồng thời niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các loại hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan, nhất là trên một số lĩnh vực trọng tâm như: đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế, hải quan..., qua đó tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đến liên hệ, giải quyết công việc được nhanh chóng, thuận lợi. Hiện nay đã có 13 cơ quan, đơn vị có đề xuất phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: khoáng sản, đất đai, khoa học và công nghệ, y tế, công thương, xây dựng, nội vụ, thông tin và truyền thông, tư pháp... Bên cạnh đó, việc thực hiện giao dịch thủ tục hành chính trực tuyến cũng mang lại những kết quả tích cực, qua tổng hợp, đến nay số lượng hồ sơ trực tuyến đã tiếp nhận, giải quyết thành công tại các cơ quan hành chính thuộc tỉnh gần 5.300 hồ sơ (không tính hồ sơ lĩnh vực thuế, hải quan), tiêu biểu ở các lĩnh vực: văn hóa - thế thao, nông nghiệp, công thương, giao thông vận tải, thông tin và truyền thông. Kết quả khảo sát ý kiến qua thư điện tử cho thấy, có 90,3% khách hàng cho biết thông tin về thủ tục trực tuyến rất rõ ràng, dễ hiểu, việc tạo lập tài khoản và đăng nhập hệ thống đơn giản, rất dễ thực hiện; 87,1% khách hàng đánh giá việc gửi hồ sơ thông suốt, không có vướng mắc gì. Có 90,3% khách hàng đánh giá việc giải quyết hồ sơ rất nhanh, đạt yêu cầu; 93,5% cho biết lợi ích rõ nhất của thủ tục trực tuyến là tiết kiệm thời gian, đỡ đi lại, dễ thực hiện. Hầu hết khách hàng đều hài lòng về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục trực tuyến mức độ 3 và mong muốn tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh loại hình dịch vụ công này. Trong công tác đăng ký kinh doanh, năm 2016 đã tiếp nhận 13.077 lượt hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và đã giải quyết đúng hạn 12.862 lượt hồ sơ. Được biết, để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai ứng dụng tin nhắn tự động thông báo kết quả giải quyết hồ sơ qua điện thoại di động cho tất cả các cơ quan hành chính của tỉnh.

 

Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông

Về hỗ trợ doanh nghiệp, trong năm 2016 tỉnh đã tổ chức 06 khóa đào tạo về các kỹ năng quản trị doanh nghiệp giúp cho các doanh nghiệp nâng cao kỹ năng quản lý điều hành doanh nghiệp, bắt kịp với những thay đổi của môi trường kinh doanh, giảm thiểu rủi ro và nắm bắt những cơ hội trong xu thế hội nhập sâu như: Quản trị Marketing, Quản trị thương hiệu; Quản trị nhân sự; Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình; Xây dựng chiến lược doanh nghiệp, Quản trị tài chính...Bên cạnh đó, Tỉnh cũng đã chỉ đạo việc tăng cường củng cố các Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch và xây dựng phương án hợp nhất các trung tâm này để củng cố vai trò hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới, tạo sân chơi cho doanh nghiệp được học tập, học hỏi và khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo. Mặt khác, để tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh đa chỉ đạo công khai, minh bạch việc quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thị, thành phố cũng như các quy hoạch phát triển ngành; thực hiện tốt công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư để đầu tư vào các lĩnh vực, địa bàn ưu tiên trong từng giai đoạn và tạo điều kiện để các doanh nghiệp tư nhân tiếp cận bình đẳng các nguồn lực phát triển, nhất là trong việc thực hiện các dự án, công trình theo các hình thức BT, BOT và PPP trên địa bàn tỉnh.

Hàng năm, lãnh đạo UBND tỉnh đều tổ chức 02 cuộc Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để nghe các doanh nghiệp chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh và các kiến nghị, đề xuất liên quan, qua đó chỉ đạo giải quyết ngay những vấn đề trong thẩm quyền của tỉnh, đồng thời kiến nghị đề xuất lên Chính phủ, các bộ ngành Trung ương để giải quyết đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.

Những bất cập cần sớm giải quyết...

Mặc dù công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực song vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập gây khó khăn cho hoạt động doanh nghiệp, cụ thể: Kết quả khảo sát thực tế cho thấy phần lớn doanh nghiệp (69,12% doanh nghiệp) đều nhận định các doanh nghiệp cùng ngành phải trả thêm các khoản chi phí không chính thức, trong đó, có 13,49% doanh nghiệp phải chi hơn 10% doanh thu cho các khoản này; nhiều doanh nghiệp nhận định hiện tượng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp là phổ biến. Mặt khác, một số doanh nghiệp còn cho rằng không phải cứ trả chi phí không chính thức là công việc được như mong muốn (36% doanh nghiệp). Cũng theo đánh giá của Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) thì chỉ số Chi phí không chính thức của tỉnh Khánh Hòa là một trong những chỉ số chậm được cải thiện nhất, cụ thể: Chỉ số này năm 2015 đạt 4,52 điểm, xếp thứ hạng 50/63 tỉnh thành phố, giảm 35 bậc so với năm 2014 (5,64 điểm, xếp 15/63); năm 2016 đạt 4,78 điểm, xếp hạng 49/63 chưa cải thiện hơn bao nhiêu so với năm 2015. Đây là một thực trạng đáng lo ngại cần sớm khắc phục, giải quyết dứt điểm bởi nó làm ảnh hưởng lớn đến niềm tin của các doanh nghiệp đối với các cơ quan quản lý nhà nước trong thực thi công vụ.

 

Một vấn đề nữa là tình trạng thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp còn trùng lắp, chồng chéo, thời gian kiểm tra kéo dài, doanh nghiệp phải tiếp nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra của các sở, ngành khác nhau đối với cùng một nội dung, gây ảnh hưởng, phiền hà cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhiệm vụ,  giải pháp đặt ra trong thời gian tới

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới, sớm khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt một số giải pháp cụ thể: (1) Cụ thể hóa kịp thời các cơ chế, chính sách của Trung ương về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thực hiện niêm yết công khai các thông tin tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ngành, địa phương, kể cả thời gian xử lý hồ sơ để doanh nghiệp và các cá nhân đến liên hệ biết và giám sát. Các sở, ngành địa phương phải thực hiện xây dựng quy trình giải quyết công việc nội bộ cũng như quy chế phối hợp đối với các sở, ngành liên quan tạo một đầu mối duy nhất để doanh nghiệp không phải đi nhiều “cửa” và hạn chế tình trạng nhũng nhiễu. (2) Thực hiện tốt Luật Phòng chống tham nhũng và kê khai tài sản theo quy định đối với cán bộ công chức, đặc biệt là các ngành, địa phương liên quan đến giải quyết các yêu cầu của doanh nghiệp như đăng ký doanh nghiệp, dự án đầu tư, cấp quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, thuế... Quy trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan để xảy ra tình trạng tham nhũng, nhũng nhiễu doanh nghiệp. (3) Đảm bảo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp phải theo đúng quy định pháp luật (không quá 01 lần/năm), đảm bảo công khai, minh bạch tránh trùng lặp, chồng chéo, hạn chế việc doanh nghiệp phải tiếp nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra trong 01 năm với cùng một nội dung; không thanh tra, kiểm tra khi không có căn cứ theo quy định của pháp luật, đặc biệt là trong lĩnh vực về quản lý thuế. Bên cạnh đó, xử lý nghiêm những doanh nghiệp vi phạm pháp luật, buôn lậu, trốn thuế, buôn bán hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại, vi phạm pháp luật vê môi trường... để bảo đảm bình đẳng và quyền lợi của các doanh nghiệp chân chính và không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự nhằm hướng tới mục tiêu hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật.

Tài liệu tham khảo:

- Báo cáo số 37/BC-UBND, ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NĐ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- www.pcivietnam.org

 Xuân Thỏa – Văn phòng Tỉnh ủy
1117667
Đang online: 58