Tin tức-Sự kiện

Sở Ngoại vụ: Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017

Nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở Ngoại vụ trong năm 2017, trên cơ sở đó làm nổi bật những kết quả đạt được, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại Sở Ngoại vụ; phát hiện những sáng kiến, cách làm hay, những điển hình tốt trong công tác cải cách hành chính để biểu dương, nhân rộng triển khai trong thời gian tới, sáng ngày 01/12/2017, Sở Ngoại vụ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017. Chủ trì Hội nghị ông Dương Nam Khánh – Phó Giám đốc phụ trách Sở Ngoại vụ cùng toàn thể cán bộ, công chức Sở Ngoại vụ.

 

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2017

Hội nghị đã được nghe các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở cũng như của các phòng chuyên môn, nội dung các báo cáo tập trung chủ yếu vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trên 07 lĩnh vực theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 và các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao; kết quả thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền CCHC, kiểm tra CCHC tại Sở trong năm 2017; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh; tình hình xây dựng và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ tại Sở; việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính được phát hiện qua kiểm tra cải cách hành chính đợt 1 năm 2017 của Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh.; đánh giá tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Sở của cán bộ, công chức tham gia trong quy trình xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử trong năm 2017. Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính cho năm 2018.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã có nhiều ý kiến tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay cũng như phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cải cách hành chính. Trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, hội nghị đã diễn ra sôi nổi, đánh giá thực chất những nỗ lực, kết quả khả quan mà Sở đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời thẳng thắn trao đổi những hạn chế của Sở trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, phân định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong từng nhiệm vụ.  

Bế mạc hội nghị, đồng chí Dương Nam Khánh, Phó Giám đốc phụ trách Sở đã ghi nhận những nỗ lực trong thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở đồng thời chỉ rõ những khó khăn, yếu kém trong thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở trong thời gian qua. Nhằm hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2018 và các năm tiếp theo, đồng chí Dương Nam Khánh yêu cầu lãnh đạo các phòng thuộc Sở tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương cũng như Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà; bên cạnh đó tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh, các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính đối với toàn bộ hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ; tiếp tục duy trì và thực hiện xử lý quy trình văn bản đi, đến trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành để quản lý, kiểm soát quá trình giải quyết công việc hiệu quả, rút ngắn thời gian giải quyết công việc. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị tập trung hơn nữa cho công tác xây dựng và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức thuộc Sở trong thời gian tới.

Tin, bài: K. Hà

Ảnh: B. Phượng 

1303080
Đang online: 54