NĂM 2017

Đề cương mô hình, sáng kiến cải cách hành chính năm 2017

Danh sách mô hình, sáng kiến năm 2017 (Vòng chung khảo):

1. Đoàn khối cơ quan chính quyền thị xã Ninh Hòa – “Đổi mới phương thức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã”.

2. Đoàn khối cơ quan chính quyền huyện Vạn Ninh – “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn huyện Vạn Ninh”.

3. Sở Nội vụ - “Xây dựng mô hình Khu dân cư điện tử”.

4. Chi cục Thuế huyện Cam Lâm – “Giải pháp nâng cao công tác quản lý cấp mã số thuế của hồ sơ trước bạ (xe ô tô, tàu thuyền)”.

5. Sở Thông tin và Truyền thông – “Giải pháp ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa”.

6. UBND xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn – “Tạo nhóm nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước”.

7. Cục Thuế tỉnh – “Giải pháp nâng cao mức độ tiếp cận dịch vụ và xử lý thông tin phản hồi cho người nộp thuế”.

8. Bảo hiểm xã hội tỉnh – “Xây dựng bản đồ thông tin địa lý độ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.

9. UBND xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh – “Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và truyền thông về cải cách hành chính, việc nộp hồ sơ điện tử tại UBND xã Sông Cầu.

10. UBND huyện Diên Khánh – “Hệ thống văn phòng điện tử, một mạng liên thông, một mạng hiện đại”.

11. Công an tỉnh – “Xây dựng hệ thống thông tin chia sẻ dữ liệu giữa các tổ chức quản lý, kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.

12. Sở Văn hóa và Thể thao – “Phát huy, nhân rộng mô hình liên thông cấp phép xây dựng công trình, chấp thuận thi công công trình và tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo.

13. UBND thành phố Nha Trang – “Hẹn giờ giao dịch hành chính qua tin nhắn SMS tại Bộ phận Một cửa UBND thành phố Nha Trang”.

14. Liên quân các xã, phường thuộc thành phố Cam Ranh – “Chứng thực lưu động”.Đề cương mô hình, sáng kiến CCHC năm 2017 (Vòng chung khảo)

1117716
Đang online: 98