Tin nổi bật

Công bố Chỉ số CCHC các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố năm 2017, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tăng bậc

Sáng ngày 02/5/2018, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng ban Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã chủ trì Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017. Cùng dự có đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Trung tướng Nguyễn Song Phi - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đồng chí Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

 

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Vĩnh Tân đã điểm lại một số kết quả đạt được của công tác cải cách hành chính trong năm 2017, trong đó nhấn mạnh chính sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của bộ máy hành chính các cấp từ Trung ương đến cơ sở. Nền hành chính đã có chuyển biến tích cực theo hướng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, trách nhiệm đã đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Kết quả cải cách hành chính đạt được toàn diện trên các lĩnh vực đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước trong giai đoạn vừa qua.

Bên cạnh đó, việc triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước chính tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chính đã giúp cơ quan hành chính nhà nước xây dựng, cung ứng các dịch vụ hành chính công có chất lượng, đồng thời, có cơ sở điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính phù hợp, đáp ứng yêu cầu, mong đợi của người dân, xã hội và sự phát triển của đất nước.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Hùng – Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Bộ Nội vụ đã công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 (Par Index năm 2017) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

Kết quả PAR INDEX năm 2017 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ tập trung vào 2 nhóm điểm:

Nhóm thứ nhất, đạt kết quả Chỉ số CCHC trên 80%, bao gồm 12 Bộ: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp; Bộ Công Thương; Bộ Ngoại giao; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nội vụ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Nhóm thứ hai, đạt kết quả Chỉ số CCHC từ trên 70% đến dưới 80%, gồm 7 Bộ: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Giao thông vận tải; Thanh tra Chính phủ; Bộ Xây dựng; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Y tế và Ủy ban Dân tộc. 

Giá trị trung bình Chỉ số CCHC của 19 Bộ, cơ quan ngang Bộ đạt được là 79,92%. Không có Bộ nào có kết quả Chỉ số CCHC dưới 70%. Có 12 Bộ có Chỉ số CCHC năm 2017 trên mức giá trị trung bình đạt được của 19 Bộ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt Chỉ số CCHC năm 2017 cao nhất với kết quả là 92,36%. Ủy ban Dân tộc có kết quả Chỉ số CCHC thấp nhất với giá trị 72.13%. Khoảng cách giữa Bộ đạt Chỉ số CCHC năm 2017 cao nhất (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) với Bộ có kết quả Chỉ số CCHC năm 2017 thấp nhất (Ủy ban Dân tộc) là 20,23%. 

Kết quả PAR INDEX năm 2017 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, được chia làm 3 nhóm:

Nhóm thứ nhất gồm các tỉnh có chỉ số cải cách hành chính trên 80%, gồm 20 tỉnh trong đó Quảng Ninh xuất sắc dẫn đầu với giá trị 89,45%, tiếp đó là thành phố Hà Nội, tỉnh Đồng Nai, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hải Phòng,…

Nhóm thứ hai gồm các tỉnh có chỉ số cải cách hành chính từ trên 70% đến dưới 80% gồm 38 tỉnh.

Nhóm thứ ba có Chỉ số cải cách hành chính dưới 70% có 3 tỉnh: Thanh Hóa, Bến Tre, Quảng Ngãi.


Bảng tổng hợp kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chỉ số CCHC năm 2017 của các tỉnh, thành phố có giá trị trung bình đạt 77,72%, cao hơn so với giá trị trung bình năm 2016 là 3,08% (năm 2016 đạt 74,64%), trong đó, 32/63 tỉnh, thành phố có kết quả Chỉ số đạt trên giá trị trung bình; 60/63 đơn vị đạt kết quả Chỉ số trên 70%. Đáng chú ý, trong năm 2017, chỉ có 03 đơn vị đạt kết quả Chỉ số dưới 70%, con số này so với năm 2016 là 15 đơn vị. Điều này cho thấy, kết quả triển khai nhiệm vụ CCHC của các tỉnh, thành phố trong năm 2017 đã có những chuyển biến tích cực và đồng đều hơn so với năm 2016.

Kết quả Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2017 đạt 83,97% xếp vị trí thứ 6, tăng 6 bậc so với năm 2016. Cụ thể các chỉ số thành phần như sau:

- Chỉ số Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính đạt 80%;

- Chỉ số Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật đạt 84,56%;

- Chỉ số Cải cách thủ tục hành chính đạt 95,98%;

- Chỉ số Cải cách tổ chức bộ máy hành chính đạt 81,89%;

- Chỉ số Xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức đạt 75,06%;

- Chỉ số Cải cách tài chính công đạt 89,85%;

- Chỉ số Hiện đại hóa hành chính đạt 83,59%;

- Chỉ số Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt 83,31%.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp vị trí xếp hạng của tỉnh Khánh Hòa tăng so với năm trước đó.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan trong việc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017. Đồng thời yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần sử dụng có hiệu quả kết quả Chỉ số Cải cách hành chính trong chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính tại Bộ, ngành, địa phương, đề ra các giải pháp phù hợp để khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính hợp pháp, đồng bộ, thống nhất và khả thi của hệ thống văn bản; tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng tính liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với triển khai có hiệu quả các chính sách về tinh giản biên chế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng Chính phủ điện tử đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, trong đó tập trung vào công tác tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, tình hình tổ chức giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp được Phó Thủ tướng yêu cầu nghiêm túc thực hiện.

Lệ Hằng – Phòng CCHC

1367600
Đang online: 111