Chỉ số CCHC

Kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2014 các Sở, ngành, địa phương
 8/2/2015 15:10:46

Để giúp các Sở, ngành, địa phương có đầy đủ thông tin về kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2014, Ban Biên tập Cổng thông tin CCHC tỉnh xin đăng tải kết quả thẩm định chi tiết đối với các cơ quan, đơn vị.

Tải Báo cáo tổng hợp số 216/BC-SNV ngày 03/02/2015 của Sở Nội vụ 

1. Kết quả xác định Chỉ số CCHC các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh
 - Ban Dân tộc
 - Ban quản lý KKT Vân Phong
 - Sở Công Thương
 - Sở Giáo dục và Đào tạo
 - Sở Giao thông - Vận tải
 - Sở Kế hoạch và Đầu tư
 - Sỏ Khoa học và Công nghệ
 - Sở Lao động - TBXH             
 - Sở Ngoại vụ 
 - Sở Nội vụ
 - Sở Nông nghiệp - PTNT 
 - Sở Tài chính
 - Sở Tài nguyên và Môi trường 
 - Sở Thông tin và Truyền thông 
 - Sở Tư pháp 
 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 - Sở Xây dựng 
 - Sở Y tế
 - Thanh tra tỉnh
 - Văn phòng UBND tỉnh

2. Kết quả xác định chỉ số CCHC các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh
 - Bảo hiểm Xã hội tỉnh
 - Công an tỉnh
 - Cục Hải quan tỉnh
 - Cục Thuế tỉnh
 - Kho bạc Nhà nước tỉnh
 - Ngân hàng Nhà nước tỉnh

3. Kết quả xác định Chỉ số CCHC các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh
 - Ban QLDA các công trình dân dụng
 - Ban QLDA các công trình trọng điểm
 - Ban QLDA các công trình Giao thông và thủy lợi
 - Ban quản lý KDL bán đảo Cam Ranh
 - Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa
 - Trường Cao đẳng nghề Nha Trang
 - Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang
 - Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Khánh Hòa
 - Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa
 - Trường Chính trị tỉnh (không gửi hồ sơ đề nghị thẩm định)

4. Kết quả xác định Chỉ số CCHC UBND các huyện, thị xã, thành phố
 - UBND huyện Cam Lâm
 - UBND huyện Diên Khánh
 - UBND huyện Khánh Sơn
 - UBND huyện Khánh Vĩnh
 - UBND huyện Vạn Ninh
 - UBND thành phố Cam Ranh
 - UBND thành phố Nha Trang
 - UBND thị xã Ninh Hòa

Ban Biên tập

1140757
Đang online: 12