CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch chuẩn bị gia nhập Công ước La Hay năm 1980 về khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em quốc tế giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ký Kế hoạch số 2500/KH-UBND ngày 16/3/2018 ban hành Kế hoạch chuẩn bị gia nhập Công ước La Hay năm 1980 về khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em quốc tế giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của Kế hoạch là xác định rõ nội dung, lộ trình gia nhập và chuẩn bị cho việc thực hiện Công ước La Hay năm 1980 về khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em quốc tế (sau đây gọi tắt là Công ước); tạo sự nhận thức thống nhất và sự chủ động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về việc gia nhập Công ước.

Kế hoạch gồm 02 nội dung chính: Phối hợp với Bộ Tư pháp phổ biến, giới thiệu về Công ước cho các đối tượng có liên quan; phối hợp với Bộ Tư pháp tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, người có liên quan, cơ quan, tổ chức thực thi về Công ước gắn với các nội dung khác về tư pháp quốc tế và các Công ước có liên quan trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế.

Lệ Phượng

1479706
Đang online: 80