Chỉ số CCHC

Công bố Chỉ số CCHC và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2014 của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa
 21/1/2015 13:42:50
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 công bố Chỉ số CCHC và xếp hạng kết quả CCHC năm 2014 của các Sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Theo kết quả được công bố, có 12 cơ quan, đơn vị được xếp hạng Tốt với Chỉ số CCHC (PARI) đạt từ 85% trở lên, trong đó cao nhất là Văn phòng UBND tỉnh với Chỉ số PARI đạt 93.21%; 16 cơ quan, đơn vị xếp hạng Khá với Chỉ số PARI đạt từ 75% đến dưới 85%. Có 8 cơ quan, đơn vị xếp hạng Trung bình và 08 cơ quan, đơn vị xếp hạng Yếu.

Khối các Sở, Ban QL KKT Vân Phong có 8 cơ quan xếp hạng Tốt, khối 06 cơ quan ngành dọc có 02 đơn vị xếp hạng Tốt, UBND cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh mỗi khối chỉ có 01 đơn vị xếp hạng Tốt.

So với năm 2013 (có 25 cơ quan, đơn vị được xếp hạng Tốt) thì số cơ quan, đơn vị được xếp hạng Tốt giảm trên 1/2. Nguyên do là hệ thống tiêu chí đánh giá lần này được chi tiết hóa, rất chặt chẽ, tính định lượng cao và tỉnh cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về kết quả CCHC so với những năm trước. Ngoài ra cũng phải kể đến nguyên nhân là một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa nắm chắc và triển khai kịp thời các nhiệm vụ CCHC, chất lượng hồ sơ đề nghị thẩm định kết quả CCHC chưa cao.

Tải Quyết định số 104/QĐ-UBND 

Tin: NVL

1117681
Đang online: 69