Để phục vụ tốt hơn

Sở Tư pháp Khánh Hòa: cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính và cấp trực tuyến qua mạng Internet

Được sự thống nhất của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ngày 24/5/2016, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Thời gian thực hiện thí điểm kể từ Qúy III/2016 đến Qúy IV/2017.


Người dân viết tờ khai đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Theo đó, Sở Tư pháp sẽ lựa chọn, thỏa thuận với đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính đồng thời tổ chức, bồi dưỡng kỹ năng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và thu lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp, phí dịch vụ cho đội ngũ viên chức, người lao động làm việc tại các bưu cục, điểm phục vụ bưu chính; phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp) triển khai phân hệ Phần mềm đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến. Hiện nay, nhu cầu xin cấp Phiếu Lý lịch tư pháp của người dân rất lớn, kể từ đầu năm 2016 đến nay, Sở Tư pháp đã tiếp nhận hơn 2.225 hồ sơ.

Do vậy, trước yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, việc Sở Tư pháp triển khai Đề án này sẽ tạo thuận lợi cho người dân, cho phép người dân không phải trực tiếp đến Sở để nộp hồ sơ, lệ phí và nhận kết quả…hơn nữa người dân còn nhận thêm được một số dịch vụ giá trị gia tăng như: có thể chủ động tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ, xác định cán bộ bưu chính nào đang thực hiện chuyển/phát hồ sơ/phiếu lý lịch tư pháp của mình cũng như có thể nhận được thông báo về tình trạng hồ sơ qua email, tin nhắn.

Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến đã được Bộ Tư pháp triển khai từ tháng 06/2015 và được nhiều địa phương ủng hộ thực hiện. Đến nay, có 34/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai Phân hệ đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và 07/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai giải pháp tích hợp cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến với dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua bưu chính./.

                                                                                             Thanh Tâm – Sở Tư pháp

1140777
Đang online: 25