TRẢ LỜI BẠN ĐỌC

Trả lời thắc mắc về nghiệp vụ và chế độ hỗ trợ tại Bộ phận một cửa

Qua chuyên mục Góp ý và Hỏi đáp, Ban Biên tập Cổng thông tin Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa nhận được thắc mắc của bạn đọc là công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc ở UBND xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh. Nội dung thư như sau:

Tôi hiện đang công tác tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một xã thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đang công tác với chức danh Tư pháp - Hộ tịch. Tôi có 02 thắc mắc kính mong Ban biên tập giúp tôi giải quyết về công tác cải cách hành chính.

1. Về lập “sổ theo dõi hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả” mẫu 02 theo 14/2015/QĐ-UBND

Hiện nay, tôi đang làm công tác chuyên môn là công tác Tư pháp Chứng thực (Bản sao, chữ ký, hợp đồng giao dịch) và đang được UBND xã Vạn Long phân công ngồi làm việc tại Bộ phận TN&TKQ của xã. Tại Bộ phận này đã có một người bán chuyên trách làm công tác tiếp nhận hồ sơ ở các lĩnh vự còn lại và đã lập sổ theo dõi hồ sơ. Theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND của UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa thì tôi làm công tác tiếp nhận phải lập thêm “Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả” theo mẫu 02. Như vậy tôi vừa phải nhập hồ sơ vào sổ Tư pháp theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP về công tác chứng thực, vừa phải nhập máy hồ sơ đó vào phần mềm một cửa điện tử, vừa phải viết tay sổ dõi tiếp nhận và trả kết quả để đưa công dân ký tên vào phần (13) của mẫu 02. Như là mất khá nhiều thời gian để giải quyết một bộ hồ sơ. Trong khi tôi còn đảm nhận công tác chuyên môn sau khi nhận hồ sơ để tham mưu lãnh đạo giải quyết đúng hạn hồ sơ. Vậy tối xin hỏi:

- Tôi ngồi tại bộ phận TN&TKQ nhưng không trực tiếp nhận hồ sơ mà chỉ nhận hồ sơ nơi người tiếp nhận rồi chuyển qua, sau đó tôi thẩm định hồ sơ và làm công tác chứng thực theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP có được không ?

- Tôi không cần phải làm “Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả” khi đã áp dụng phần mềm một cửa điện tử và cả sổ chứng thực theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP để giảm bớt công đoạn thời gian cho một bộ hồ sơ được không?

2. Nếu tôi là người tiếp nhận hồ sơ thì có được hưởng phụ cấp cho người làm công tác tiếp nhận và trả kết quả. Vì hiện nay cấp xã chỉ chi phụ cấp cho 02 người là Văn phòng thống kê và người bán chuyên trách làm công tác chuyên tiếp nhận hồ sơ theo Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND tỉnh Khánh Hòa nhưng trên thực tế hiện nay có thể 07 chức danh công chức đảm nhận vị trí này.

Trước tiên Ban Biên tập xin cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi thắc mắc nhờ giải đáp. Sau khi nghiên cứu nội dung thư và đối chiếu với quy định hiện hành, Ban Biên tập trả lời bạn như sau:

1. Về việc thực hiện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ một cửa

Điểm c, khoản 1, điều 11, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh quy định công chức làm việc tại Bộ phận một cửa cấp xã là công chức thuộc 07 chức công chức cấp xã được quy định tại Luật cán bộ, công chức, do Chủ tịch UBND cấp xã phân công căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương. Công chức Văn phòng - Thống kê giúp Chủ tịch UBND cấp xã quản lý, điều hành công chức làm việc tại Bộ phận một cửa.

Căn cứ quy định nêu trên thì việc bạn cùng thực hiện tiếp nhận và thẩm định hồ sơ hoặc chỉ thẩm định hồ sơ từ cán bộ chuyên trách khác chuyển sang sẽ do Chủ tịch UBND xã quyết định và phân công bằng quyết định cụ thể.

2. Về lập sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả

Khoản 4, Điều 12, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh quy định công chức tại Bộ phận một cửa cập nhật thông tin vào Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ - trả kết quả hoặc phần mềm Một cửa điện tử (nếu có) và trả kết quả cho cá nhân.

Vì tất cả các đơn vị UBND xã đã triển khai phần mềm Một cửa điện tử, do đó cán bộ một cửa không cần phải ghi thông tin hồ sơ vào Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả giấy. Thay vào đó, sử dụng chức năng thống kê báo cáo “Sổ tiếp nhận - giao trả kết quả” để xuất danh sách các hồ sơ đã giải quyết xong trong ngày để công dân ký nhận, sau đó đóng thành tập, phục vụ cho công tác quản lý, theo dõi của cấp có thẩm quyền. Trường hợp tài khoản phần mềm chưa phân quyền truy cập chức năng trên, đề nghị liên hệ quản trị phần mềm một cửa của đơn vị để phân quyền theo quy định.

3. Về số lượng người được hưởng chế độ hỗ trợ

Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND tỉnh Khánh Hòa được ban hành trên căn cứ Thông tư số 99/2006/TT-BTC ngày 20/10/2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước. Tuy nhiên, Thông tư trên đã bị thay thế bởi Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước. Do đó, Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND tỉnh cũng đương nhiên hết hiệu lực theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Khoản 14, Điều 2, Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính quy định về nội dung chi có khoản chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở địa phương (một ca, một cửa liên thông). Như vậy, nếu bạn thuộc 01 trong số 07 chức danh công chức cấp xã được quy định tại Luật Cán bộ, công chức và được Chủ tịch UBND xã ban hành quyết định phân công làm việc tại Bộ phận một cửa thì sẽ được hưởng hỗ trợ cho cán bộ một cửa theo quy định tại Thông tư số 172/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Để biết cụ thể hơn về nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho cán bộ một cửa, bạn có thể nghiên cứu Công văn số 2960/STC-HCSN ngày 02/8/2013 của Sở Tài chính về hướng dẫn thực hiện Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính và Công văn số 1121/STC-HCSN ngày 14/4/2014 của Sở Tài chính về điều chỉnh mức chi của Công văn số 2960/STC-HCSN ngày 02/8/2013 của Sở Tài chính về hướng dẫn thực hiện Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính (đính kèm 02 công văn nêu trên).

Ban Biên tập

1479680
Đang online: 55