Mô hình, sáng kiến, giải pháp

Những điểm mới về cơ chế phối hợp luân chuyển hồ sơ điện tử xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai tại tỉnh Khánh Hòa

Theo Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 08/9/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế Quy chế phối hợp luân chuyển thông tin địa chính điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất giữa cơ quan tài nguyên và môi trường và cơ quan thuế.

Cơ chế phối hợp được áp dụng kể từ ngày ban hành Quyết định đối với tất cả các thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đất đai gồm: giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có phát sinh nghĩa vụ tài chính. Các cơ quan được điều chỉnh bởi Quy chế phối hợp gồm Sở Tài nguyên và Môi trường (trong đó bao gồm Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh tại các huyện, thị xã, thành phố), Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố và Cơ quan thuế (bao gồm Cục Thuế tỉnh và Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố).

Quy chế quy định rõ cách thức phối hợp trong việc luân chuyển thông tin địa chính và thông báo xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính giữa cơ quan tài nguyên và môi trường, cơ quan đăng ký đất đai được thực hiện bằng hình thức điện tử: văn bản và tài liệu kèm theo dưới dạng file số có gán chữ ký điện tử và luân chuyển qua hộp thư điện tử công vụ của các cơ quan.

Thực tế, việc luân chuyển hồ sơ điện tử xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đã được thực hiện từ tháng 10/2015 cũng với đối tượng và phạm vi thực hiện như hiện nay. Khi đó Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục Thuế tỉnh đã ban hành Quy chế phối hợp số 5315A/QCPH-STMT-CT ngày 01/10/2015 để làm cơ sở triển khai thực hiện. Qua gần 01 năm thực hiện đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực như đơn giản hóa quy trình xác định nghĩa vụ tài chính, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, tiết kiệm chi phí, thời gian in ấn, sao chụp giấy tờ và công khai, minh bạch việc xác định nghĩa vụ tài chính.

Tuy nhiên Quy chế mới do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, ngoài việc nâng cao tính pháp lý và hiệu lực thi hành, còn có một số nội dung thay đổi so với trước đây nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện, phù hợp với quy định tại Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT) và nhất là phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương, với yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đó là:

Thứ nhất, cơ quan thuế phát hành thông báo thuế cho người sử dụng đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, thay vì tại trụ sở của cơ quan thuế như trước đây, nhằm thống nhất một đầu mối liên hệ của người dân và doanh nghiệp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trên giấy tiếp nhận hồ sơ được ghi thêm thông tin về thời gian và địa điểm nhận Thông báo thuế.

Thứ hai, về việc đưa thông tin Thông báo thuế đã được ban hành lên cổng thông tin điện tử.

Theo Quy chế phối hợp trước đây giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục Thuế thì sau khi xác định nghĩa vụ tài chính, cơ quan thuế có trách nhiệm đưa thông tin Thông báo thuế đã ban hành trên Trang thông tin điện tử của cơ quan thuế. Tuy nhiên, Quy chế mới đã không quy định vấn đề này vì theo ý kiến của cơ quan thuế, trong thời điểm hiện tại là chưa thể thực hiện được. Đây là vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, sớm thực hiện nhằm thuận lợi cho người sử dụng đất biết kết quả, chủ động đến nhận Thông báo và nộp thuế kịp thời, không phải đi lại nhiều lần. Mặt khác cơ quan đăng ký đất đai cũng theo dõi được tình hình giải quyết hồ sơ.

Thứ ba, về thành phần hồ sơ kèm theo Phiếu chuyển thông tin điện tử sang cơ quan thuế được quy định theo Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT. Trong đó đáng chú ý khác với trước đây là thành phần hồ sơ có các Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính. Các Tờ khai này mặc dù không phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn cho người nộp thuế, không làm cơ sở cho việc xác định nghĩa vụ tài chính, đã có thời gian được Bộ Tài chính, UBND tỉnh bãi bỏ nhưng nay do Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT đã quy định nên phải thực hiện.

Tại hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức ngày 22/9/2016 tại tỉnh Ninh Thuận, mô hình luân chuyển hồ sơ điện tử xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai tại tỉnh Khánh Hòa được Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh đánh giá cao, là kinh nghiệm thực tiễn để các địa phương khác nghiên cứu áp dụng trong thời gian tới.

 Thông qua việc hoàn thiện mô hình luân chuyển hồ sơ điện tử xác định nghĩa vụ tài chính, tỉnh Khánh Hòa nói chung, ngành tài nguyên và môi trường và ngành thuế Khánh Hòa nói riêng đang khẳng định quyết tâm cải cách TTHC bằng hành động thực tiễn.

                                    Phan Anh Hào – Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa.
1076873
Đang online: 85