Triển khai CCHC

Kết quả khảo sát tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Thực hiện Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch bổ sung công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trong đó xác định lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 là tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế và lao động - thương binh và xã hội. Sở Tư pháp đã tổ chức khảo sát tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội (sau đây gọi là lĩnh vực trọng tâm) tại hơn 200 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nội dung

Nội dung Phiếu khảo sát đánh giá tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực trọng tâm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bao gồm các vấn đề sau:

- Các loại giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký, kinh doanh các ngành nghề có điều kiện thuộc lĩnh vực trọng tâm.

- Thời gian, chi phí giải quyết hồ sơ đăng ký kinh doanh hiện nay.

- Sự hỗ trợ, hướng dẫn của chính quyền địa phương hay cơ quan nhà nước khi có yêu cầu đăng ký, kinh doanh các ngành nghề có điều kiện thuộc lĩnh vực trọng tâm.

- Các thủ tục, quy định về điều kiện kinh doanh các ngành nghề có điều kiện thuộc lĩnh vực trọng tâm.

- Việc áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Các kiến nghị của doanh nghiệp về các quy định điều kiện kinh doanh các ngành nghề có điều kiện thuộc lĩnh vực trọng tâm.

- Đánh giá của doanh nghiệp về các hoạt động hỗ trợ của cơ quan nhà nước khi doanh nghiệp triển khai các hoạt động kinh doanh.

- Khi có vướng mắc hoặc kiến nghị trong quá trình kinh doanh thì doanh nghiệp có gửi kiến nghị tới cơ quan nhà nước hay không.

- Doanh nghiệp có được hỏi ý kiến khi có dự thảo quy định thay đổi các điều kiện quy định kinh doanh các ngành nghề liên quan tới doanh nghiệp.

- Thái độ công vụ và trình độ chuyên môn của công chức khi tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp.

Kết quả khảo sát

2.1. Về hồ sơ đăng ký, kinh doanh các ngành nghề có điều kiện thuộc lĩnh vực trọng tâm và sự hỗ trợ của cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục

- Có 79/210 ý kiến (chiếm 38%) cho rằng hồ sơ đăng ký kinh doanh các ngành nghề có điều kiện thuộc lĩnh vực trọng tâm hiện nay đơn giản, dễ thực hiện, tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn có 74/210 ý kiến (chiếm 35%) cho rằng bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh các ngành nghề có điều kiện thuộc lĩnh vực trọng tâm hiện nay vẫn còn phức tạp. Trên 64% ý kiến cho biết thực hiện các thủ tục trên tại 02 cơ quan nhà nước.

- Khoảng 44% ý kiến cho rằng thời gian phục vụ việc đăng ký kinh doanh các ngành nghề có điều kiện thuộc lĩnh vực trọng tâm là phù hợp, đồng thời có tới 30% ý kiến cho rằng thời gian giải quyết hồ sơ nhanh gọn. Bên cạnh đó, trên 65% ý kiến cho rằng chi phí thực hiện thủ tục ở mức phù hợp.

- Trên 62% ý kiến cho rằng sự hỗ trợ, hướng dẫn của cơ quan nhà nước khi thực hiện các thủ tục trên ở mức tạm được, và khoảng 15% ý kiến cho biết sự hướng dẫn khá tốt, chi tiết.

Nhìn chung, quy trình, thủ tục, hồ sơ đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện thuộc lĩnh vực trọng tâm hiện nay được cho là phù hợp, dễ thực hiện, với thời gian và chi phí thực hiện phù hợp.

2.2. Về các thủ tục, quy định về điều kiện kinh doanh các ngành nghề có điều kiện thuộc lĩnh vực trọng tâm

- Có 140/210 ý kiến (khoảng 67%) cho rằng các quy định về điều kiện kinh doanh các ngành nghề thuộc lĩnh vực trọng tâm minh bạch, rõ ràng; Bên cạnh đó, vẫn còn 31% ý kiến cho biết có một số quy định vẫn chưa thật sự rõ ràng, gây băn khoăn cho doanh nghiệp. Có 146/210 ý kiến (khoảng 70%) cho rằng các quy định trên là cần thiết, khoảng 25% ý kiến khác cho rằng chỉ có một số ít quy định là không cần thiết, cần cắt giảm.

- Khi thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh các ngành nghề có điều kiện thuộc lĩnh vực trọng tâm thì có khoảng 36% ý kiến cho biết gặp khó khăn do thủ tục phức tạp (chủ yếu trong lĩnh vực tài nguyên – môi trường) và khoảng 27% gặp khó khăn do thiếu sự hỗ trợ, hướng dẫn của cơ quan nhà nước hoặc chính quyền địa phương, còn lại đều thực hiện thuận lợi.

Bên cạnh đó, theo các doanh nghiệp, quy định khó hoàn thiện bộ hồ sơ đăng ký đối với các yêu cầu về nhân sự (khoảng 49%) và trang thiết bị kỹ thuật (khoảng 46%).

2.3. Về việc áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

- Có 96/210 ý kiến (khoảng 46%) cho biết doanh nghiệp không áp dụng khoa học kỹ thuật , 57/210 ý kiến (khoảng 27%) áp dụng bắt buộc và 57/210 ý kiến (khoảng 27%) cho biết doanh nghiệp có áp dụng khoa học kỹ thuật không hoàn toàn. Khó khăn lớn nhất khi tiếp cận khoa học kỹ thuật là về chi phí (khoảng 70%). Về vấn đề này, các doanh nghiệp chỉ có ý kiến có lãi suất ưu đãi khi vay vốn để đầu tư máy móc thiết bị và quy định áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến một cách đồng bộ, thống nhất.

Nhìn chung, các doanh nghiệp thực hiện khảo sát chưa áp dụng khoa học kỹ thuật hoàn toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong phạm vi triển khai, doanh nghiệp gặp khó khăn chủ yếu về chi phí đầu tư máy móc thiết bị. Nguyên nhân: việc áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến đòi hỏi chi phí cao vì đa phần phải sử dụng công nghệmới nhất từ nước ngoài.

2.4. Về các kiến nghị của doanh nghiệp về các quy định điều kiện kinh doanh các ngành nghề có điều kiện thuộc lĩnh vực trọng tâm

- Đa số các doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết không có yêu cầu, kiến nghị về các quy định kinh doanh các ngành nghề có điều kiện thuộc lĩnh vực trọng tâm.

- Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến về các quy định về điều kiện kinh doanh, cụ thể như sau:

+ Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng các sản phẩm y tế có tiêu chuẩn cao là phù hợp và cần thiết nhưng quá trình cấp phép và đánh giá chưa sâu sát làm cho sự ra đời các sản phẩm không đạt chuẩn tràn lan trên thị trường.

+ Nhà nước quy định các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh nhưng doanh nghiệp vẫn phải đảm bảo sản phẩm, dịch vụ tốt cho khách hàng, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh.

+ Cần tăng cường công tác quản lý các phòng khám tư nhân vì tại đây các bác sĩ thường bán thuốc luôn cho bệnh nhân, điều này không đúng quy định về khám chữa bệnh.

+ Cần tăng cường công tác quản lý các phòng khám nha khoa vì hiện nay, tình trạng các bác sĩ tay ngang mở phòng khám rất nhiều.

+ Điều kiện cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, điều kiện thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp khá khó.

+ Thời hạn của giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động ngắn.

+ Điều kiện cấp giấy phép dịch vụ đưa người lao động đi làm việc nước ngoài còn chồng chéo.

+ Cần cắt giảm giấy phép về huấn luyện an toàn lao động vì tốn kém tiền bạc, công sức nhưng thời hạn giấy phép ngắn (chỉ 5 năm).

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện từng nhóm về an toàn lao động vừa thủ tục phiền hà vừa có giá trị ngắn.

+ Bộ phận y tế dự phòng đã kiểm tra thì không nên thực hiện quan trắc môi trường lao động.

+ Cắt giảm thủ tục cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.

+ Quy định lại việc nộp hồ sơ năng lực của các đơn vị tư vấn khi thực hiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước theo hướng một đơn vị tư vấn chỉ cần nộp hồ sơ năng lực một lần.

+ Hạn chế thay đổi liên tục các quy định về điều kiện kinh doanh lĩnh vực tài nguyên – môi trường.

2.5. Về đánh giá của doanh nghiệp về các hoạt động hỗ trợ của cơ quan nhà nước khi doanh nghiệp triển khai các hoạt động kinh doanh, thái độ công vụ và trình độ chuyên môn

- Có 70/210 ý kiến (khoảng 33%) cho biết doanh nghiệp được giới thiệu tài liệu và phổ biến văn bản pháp luật, được giải đáp pháp luật, có 73/210 ý kiến (khoảng 35%) cho biết được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, được tiếp nhận kiến nghị và 32% ý kiến cho biết được giải đáp pháp luật.

- Có 48/210 ý kiến (khoảng 23%) cho biết được cơ quan nhà nước hỗ trợ tốt, 116/210 ý kiến (khoảng 55%) cho biết không nhận được sự hỗ trợ khi doanh nghiệp gặp khó khăn (về vốn, đất đai, nhân sự)…trong quá trình kinh doanh.

Nhìn chung, đa phần các doanh nghiệp được phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, được tiếp nhận kiến nghị và được cơ quan nhà nước hỗ trợ khi gặp khó khăn, tuy nhiên tỷ lệ được hỗ trợ chưa cao lắm.

2.6. Về vấn đề doanh nghiệp gửi kiến nghị tới cơ quan nhà nước khi có vướng mắc hoặc kiến nghị trong quá trình kinh doanh và việc hỏi ý kiến doanh nghiệp khi có dự thảo quy định thay đổi các điều kiện quy định kinh doanh các ngành nghề liên quan tới doanh nghiệp

- Có tới 167/210 ý kiến (khoảng 80%) cho biết sẽ không gửi kiến nghị tới cơ quan có thẩm quyền khi có vướng mắc hoặc kiến nghị.

- Có 66/210 ý kiến (khoảng 31%) cho biết được tham gia lấy ý kiến và 144/210 ý kiến (khoảng 69%) cho biết không được hoặc không biết việc tham gia ý kiến khi có dự thảo thay đổi luật liên quan ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhìn chung, đa phần các doanh nghiệp còn e ngại việc gửi ý kiến kiến nghị tới cơ quan có thẩm quyền khi gặp khó khăn, vướng mắc cũng như các doanh nghiệp vẫn chưa được tham gia nhiều vào công tác lấy ý kiến khi có dự thảo thay đổi luật liên quan tới ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

2.7. Về thái độ công vụ và trình độ chuyên môn của công chức khi tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp

- Đánh giá về thái độ công vụ của công chức: có 116/210 ý kiến (khoảng 55%) đánh giá tạm được và có 71/210 ý kiến (khoảng 34%) đánh giá tác phong lịch sự, hòa nhã, tận tình.

- Đánh giá về trình độ chuyên môn: có 140/210 ý kiến (khoảng 67%) đánh giá tạm được và có 51/210 ý kiến (khoảng 24%) đánh giá tương đối nhanh, chính xác.

Nhìn chung, thái độ công vụ ở mức tạm được đến hòa nhã, tận tình và trình độ chuyên môn của công chức được đánh giá ở mức tạm được tới nhanh.

Những kết quả đạt được

Kết quả khảo sát cho thấy hiện nay, đa phần các quy định về điều kiện kinh doanh dành cho doanh nghiệp ngày càng được đơn giản hóa, được hướng dẫn rõ ràng, tiết kiệm thời gian và chi phí, tạo sự thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh. Doanh nghiệp được tuyên truyền, giới thiệu văn bản quy phạm pháp luật; được hướng dẫn, giải đáp pháp luật và bồi dưỡng kiến thức pháp luật. Hình ảnh công chức với tác phong và trình độ nghiệp vụ ngày càng tạo được ấn tượng tốt với doanh nghiệp và công dân.

Tồn tại và đề xuất, kiến nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, kết quả tổng hợp Phiếu khảo sát cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục tích cực hơn trong thời gian tới như: hiện nay, doanh nghiệp vẫn còn khá dè dặt trong việc đề xuất ý kiến, nguyện vọng tới cơ quan có thẩm quyền về các khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp gặp phải trong quá trình kinh doanh; một số ít quy định về bộ thủ tục hành chính dành cho ngành nghề kinh doanh lĩnh vực y tế được cho là không cần thiết, cần cắt giảm; một số quy định về bộ thủ tục hành chính dành cho ngành nghề kinh doanh lĩnh vực tài nguyên - môi trường còn chưa rõ ràng và gây khó khăn cho doanh nghiệp; các doanh nghiệp chưa được quan tâm lấy ý kiến khi có dự thảo thay đổi các quy định liên quan trực tiếp tới doanh nghiệp; doanh nghiệp chưa nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng khi quá trình hoạt động kinh doanh gặp khó khăn.

Từ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình khảo sát tình hính thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực trọng tâm, Sở Tư pháp có những đề xuất, kiến nghị như sau: đề nghị Bộ Tư pháp có chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh và kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đối với cán bộ tại Sở Tư pháp và cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các sở, ban, ngành tỉnh. Tổ chức biên soạn tài liệu hướng dẫn tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn nhằm tăng cường hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; chú trọng công tác lấy ý kiến doanh nghiệp khi có dự thảo thay đổi quy định các điều kiện kinh doanh liên quan trực tiếp tới doanh nghiệp; tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về các chính sách, quy định pháp luật về kinh doanh để các doanh nghiệp thực hiện đúng, đảm bảo được quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, hạn chế các vi phạm do không nắm bắt được quy định pháp luật. Công tác tuyên truyền phải đảm bảo chất lượng. tránh mang tính hình thức; tăng cường tổ chức các hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước nhằm có cơ hội trao đổi và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cũng như xem xét những nguyện vọng của doanh nghiệp; tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, thái độ công vụ cũng như trình độ chuyên môn của công chức thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Lệ Phượng
1412524
Đang online: 105