Chỉ số hài lòng

Cục Thuế tỉnh: Xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, Cục Thuế tỉnh vừa ban hành Công văn số 1924/CT-TTHT ngày 16/4/2018 về việc xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.


Ảnh minh họa

Theo đó, căn cứ các chỉ đạo của UBND tỉnh, Cục Thuế đã nghiên cứu xây dựng Kế hoạch thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế trong năm 2018. Kế hoạch gồm 17 nhiệm vụ, phân công rõ đơn vị chủ trì, phối hợp, tiến độ thực hiện và kết quả đầu ra.

Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc căn cứ Kế hoạch để cụ thể hóa vào tình hình điều kiện thực tế của đơn vị, xây dựng kế hoạch biện pháp triển khai cụ thể của đơn vị mình.

Nội dung kế hoạch như sau:

 

Ban Biên tập

 
1334279
Đang online: 162