Tin tức-Sự kiện

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 tại UBND huyện Vạn Ninh

Ngày 21/9/2017, Tổ Kiểm tra Cải cách hành chính số 02 do đồng chí Nguyễn Trọng Thái, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc tại huyện Vạn Ninh. Tham gia Tổ kiểm tra có thành viên là đại diện của các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Ban Dân Vận Tỉnh ủy.


Đ/c Nguyễn Trọng Thái, Tổ trưởng Tổ kiểm tra số 2 công bố Quyết định kiểm tra

Tiếp và làm việc với với Tổ kiểm tra có đồng chí Trần Ngọc Khiêm - Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo và công chức chuyên môn các Phòng: Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tổ kiểm trả đã kết hợp giữa kiểm tra tổng hợp với kiểm tra chuyên đề theo Thông báo số 1999/TB-ĐKT ngày 13/9/2017 của Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính tỉnh.

 

Không gian làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 

Bảng niêm yết quy trình giải quyết công việc theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Sau khi các thành viên Tổ kiểm tra có ý kiến đối với các nội dung được phân công kiểm tra và ý kiến giải trình, bổ sung của UBND huyện Vạn Ninh, đồng chí Nguyễn Trọng Thái đề nghị UBND huyện Vạn Ninh cần quan tâm đến công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ; tiêu chuẩn của cán bộ, công chức cấp xã; công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; cập nhật thủ tục hành chính lên Phần mềm một cửa điện tử;... Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới UBND huyện cần rà soát, đánh giá lại tiến độ thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc; quán triệt Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị; tổ chức triển khai công tác đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính theo Bộ tiêu chí mới; ...

 

Đ/c Nguyễn Trọng Thái kết luận buổi làm việc

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh đã chủ trì kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 Minh Hùng - Phòng CCHC, Sở Nội vụ

1140822
Đang online: 58