Triển khai CCHC

Thực hiện gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước tỉnh KhánhHòa

Đó là nội dung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Theo quy định này, có 07 loại văn bản, giấy tờ chính thức giao dịch giữa các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh được gửi nhận hoàn toàn dưới dạng điện tử qua mạng tin học, không sử dụng văn bản giấy, bao gồm:

- Lịch làm việc, lịch công tác (tuần, tháng, quý...) của lãnh đạo UBND tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã;

- Giấy mời hoặc công văn mời dự họp, hội nghị và các tài liệu kèm theo;

- Các tài liệu phục vụ cho các cuộc họp, hội nghị để nghiên cứu trước hoặc góp ý;

- Các tài liệu trao đổi phục vụ công việc, các văn bản sao y;

- Báo cáo chuyên đề, báo cáo tuần, tháng, quý, năm;

- Các văn bản dự thảo đề xin ý kiến, văn bản để biết hoặc để báo cáo;

- Các tài liệu, văn bản khác mà cơ quan nhận tài liệu không yêu cầu gửi bản chính thức.

Văn bản điện tử phù hợp với pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị pháp lý tương đương với các văn bản giấy trong giao dịch giữa các cơ quan nhà nước. Đồng thời, văn bản điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử nếu văn bản đó có đầy đủ các thông tin về người gửi, bảo đảm tính xác thực và sự toàn vẹn. Việc thực hiện gửi nhận văn bản điện tử qua mạng tin học được thực hiện qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (e-office) sẽ giúp cho việc điều hành, giao dịch công việc giữa các cơ quan nhà nước rất nhanh chóng, tiện lợi vì không phụ thuộc không gian và thời gian hành chính, giảm giấy tờ hành chính không cần thiết, qua đó tiết kiệm đáng kể ngân sách nhà nước.

Đây là một nhiệm vụ quan trọng trong Kế hoạch CCHC năm 2014 của tỉnh, hướng đến mục tiêu sẽ có 90% văn bản hành chính được trao đổi qua mạng tin học vào năm 2020.

Tải Quyết định 20/2014/QĐ-UBND

Phòng CCHC - Sở Nội vụ

1140927
Đang online: 21