Tiện ích cho CBCC

UBND tỉnh Khánh Hòa: Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Quy chế gồm 4 chương với 17 điều.

 
  Giao diện Hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Khánh Hòa

Quy chế đã xác định Hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) là hệ thống thông tin được xây dựng từ việc kết hợp giữa phần cứng, phần mềm và các hệ mạng truyền thông để phục vụ việc thu thập, tạo, tái tạo, phân phối và chia sẻ các thông tin, dữ liệu về CBCCVC trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Thông tin, dữ liệu về CBCCVC trong Hệ thống quản lý CBCCVC là toàn bộ các thông tin, dữ liệu được tạo ra tính từ lúc tuyển dụng, quá trình làm việc và đến khi nghỉ hưu của mỗi CBCCVC. Hệ thống quản lý CBCCVC cung cấp các chức năng để người sử dụng có thể thực hiện thao tác, xử lý thông tin, dữ liệu một cách thuận lợi trên một phần mềm ứng dụng thống nhất là phần mềm Quản lý CBCCVC. Hệ thống quản lý CBCCVC thực hiện phân nhóm, phân quyền theo chức năng quản lý và sử dụng để bảo đảm sự bảo mật và an toàn thông tin của từng CBCCVC được quản lý.

Việc ban hành Quy chế nhằm tạo căn cứ pháp lý quan trọng giúp cho việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống quản lý CBCCVC được thực hiện một cách thống nhất; bảo đảm sự bảo mật an toàn, an ninh hệ thống, sự toàn vẹn của nguồn cơ sử dữ liệu CBCCVC; nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của các cấp chính quyền về công tác tổ chức cán bộ.

Được biết, Hệ thống quản lý CBCCVC thuộc dự án Hệ thống thông tin quản lý nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa, nằm trong Chương trình phát triển nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 – 2015 và định hướng đến năm 2020.

Xem nội dung Quy chế tại đây.
1074079
Đang online: 43