Triển khai CCHC

Công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa

Vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa có Quyết định số 1206/QĐ-UBND công bố 07 TTHC mới được ban hành, 20 TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế và 02 TTHC bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.

Cụ thể: 07 TTHC mới được ban hành trên các lĩnh vực:

- Lĩnh vực báo chí (Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (đối với cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài); Chấp thuận phát hành thông cáo báo chí đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam)

- Lĩnh vực xuất bản: Cấp Giấy phép hoạt động in cho cơ sở in của địa phương;

- Lĩnh vực thông tin điện tử: Cấp Giấy phép thiết lập Trang thông tin tổng hợp; Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thiết lập Trang thông tin tổng hợp; Gia hạn Giấy phép thiết lập Trang thông tin tổng hợp; Cấp lại Giấy phép thiết lập Trang thông tin tổng hợp.

Ngoài ra, 02TTHC bị hủy bỏ là: Chấp thuận việc tổ chức hoạt động liên quan đến thông tin báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài; Cấp giấy xác nhận đăng ký in vàng mã.

Có thể truy cập Cổng thông tin tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa

 Sở Thông tin và truyền thông để thực hiện thủ tục hành chính

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua hệ thống bưu chính, chuyển phát hoặc qua mạng Internet tại địa chỉ: http://tthc.stttt.khanhhoa.gov.vn hoặc địa chỉ: http://stttt.khanhhoa.gov.vn vào mục “Tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế 1 cửa” hoặc địa chỉ: www.khanhhoa.gov.vn vào mục “Thủ tục hành chính công” tiếp đó vào mục “Sở thông tin và Truyền thông”.

Ly Ly1140961
Đang online: 49