Triển khai CCHC

UBND thành phố Cam Ranh: Nhiều giải pháp CCHC đồng bộ (*)

UBND TP. Cam Ranh đã có nhiều biện pháp để đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), thay đổi thái độ phục vụ của một bộ phận cán bộ, công chức…


Phối hợp đồng bộ


Trên cơ sở kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) hàng năm của UBND tỉnh, UBND TP. Cam Ranh đã ban hành các quyết định và kế hoạch CCHC bám sát nội dung của tỉnh, trong đó xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, dự kiến sản phẩm và thời hạn hoàn thành. Bên cạnh đó, UBND TP. Cam Ranh còn phân công các đơn vị, cơ quan thực hiện nhiệm vụ cụ thể, tạo sự chủ động trong việc triển khai công tác CCHC của thành phố.

 

Giải quyết thủ tục hành chính ở Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND TP. Cam Ranh.

Giải quyết thủ tục hành chính ở Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND TP. Cam Ranh.


Ông Nguyễn Khiêm - Chánh Văn phòng HĐND - UBND TP. Cam Ranh cho biết, UBND thành phố thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thành phố và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai bộ TTHC chung áp dụng tại cấp huyện, xã. Bên cạnh đó, thành phố cũng chỉ đạo các cơ quan nghiêm túc trong việc tiếp nhận và phản hồi kiến nghị của cá nhân, tổ chức.


Được biết, thời gian qua, UBND TP. Cam Ranh thường xuyên tiến hành rà soát TTHC trên các lĩnh vực để phát hiện kịp thời các thủ tục còn rườm rà, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Từ đó, thành phố kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét bãi bỏ hoặc sửa đổi cho phù hợp. Mới đây, UBND thành phố đã ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn Cam Ranh. Ngoài ra, lãnh đạo thành phố còn ban hành 22 văn bản về công tác CCHC để tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện những nhiệm vụ quan trọng.


UBND TP. Cam Ranh cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế phối hợp nhằm giải quyết công việc đồng bộ, nhịp nhàng, đem lại hiệu quả cao. Sau thời gian triển khai, nhìn chung, việc chấp hành của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với thực hiện CCHC có sự chuyển biến, thái độ phục vụ tốt hơn, giải quyết công việc nhanh hơn. Thực hiện giảm hội họp, giảm thủ tục phiền hà cũng được UBND TP. Cam Ranh quan tâm và triển khai thường xuyên. Thành phố xác định việc chấn chỉnh giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức là một trong những nhiệm vụ cấp bách, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, từng bước nâng cao chất lượng quản lý hành chính nhà nước, xây dựng nề nếp, tác phong làm việc của cán bộ, công chức...


Giảm thời gian, thủ tục rườm rà


Lãnh đạo UBND TP. Cam Ranh cho biết, trong lĩnh vực tài nguyên môi trường (TNMT), hiện tại, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Phòng TNMT đang xây dựng với 49 thủ tục, tương ứng với 49 quy trình. Thực hiện đơn giản hóa TTHC theo quyết định của Bộ TNMT, số lượng TTHC trong lĩnh vực đất đai ở cấp huyện chỉ còn 30 thủ tục. Lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng, giấy phép kinh doanh cũng được thực hiện theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 kèm theo quy trình thể hiện đầy đủ từ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đến cơ quan xử lý, cơ quan cấp giấy phép, thời gian xử lý và các căn cứ pháp lý...


Việc đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng đang được Phòng Quản lý đô thị xây dựng quy trình rút ngắn thời gian giải quyết từ 15 ngày xuống còn 13 ngày làm việc, gia hạn việc cấp lại giấy phép xây dựng từ 10 ngày xuống còn 8 ngày. Trong lĩnh vực đất đai, UBND thành phố đã ứng dụng tốt công nghệ thông tin, giải quyết thủ tục đất đai theo phần mềm luân chuyển hồ sơ, phần mềm quản lý văn bản E-Ofice, áp dụng công nghệ thông tin hóa một số tài liệu liên quan đến chuyên ngành như: bản đồ, sổ mục kê, sổ địa chính và hồ sơ lưu trữ... Trong lĩnh vực cấp giấy phép kinh doanh, thành phố đã tiến hành rà soát các TTHC và gửi văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất cắt giảm 1 ngày so với thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định (5 ngày). Đến nay, thành phố đã có 12/15 xã, phường áp dụng mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại.


Ông Đào Văn Hòa - Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh cho biết, tuy đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả quan trọng, công tác CCHC của thành phố vẫn còn một số hạn chế và bất cập. Thời gian tới, UBND thành phố sẽ chú trọng đến việc nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông; tiếp tục hướng dẫn 3 xã, phường còn lại thực hiện áp dụng mô hình một cửa; tiếp tục rà soát, kiến nghị đơn giản hóa một số TTHC, loại bỏ các thủ tục không cần thiết... “Lãnh đạo TP. Cam Ranh luôn coi việc cải cách TTHC là khâu đột phá để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của thành phố, tạo thuận lợi cho hoạt động của người dân và doanh nghiệp”, ông Hòa nói.

(*) Tiêu đề do Ban Biên tập đặt lại


VĂN KỲ
Nguồn: Báo Khánh Hòa điện tử
1117673
Đang online: 63