Triển khai CCHC

Công bố Bộ thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày 15/5/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1206/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa.

Theo Quyết định này, có 7 thủ tục hành chính mới ban hành, 20 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế và 2 thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thông tin và Truyền thông.

Theo đó, thủ tục mới được ban hành gồm có:  Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương; Chấp thuận phát hành thông cáo báo chí đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; Cấp Giấy phép hoạt động in cho cơ sở in của địa phương; Cấp Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp; Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp; Gia hạn Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp; Cấp lại Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp. Những thủ tục được sửa đổi, bổ sung như: Chấp thuận việc tổ chức họp báo; Chấp thuận việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí; Cấp Giấy phép xuất bản bản tin; Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài; Cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm cho cơ sở in của địa phương; Cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài đối với cơ sở in ở địa phương; Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc cư trú tại địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc của cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương; Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; Cấp Giấy xác nhận nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu; Cấp Giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài; Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh; Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh; Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được; Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính; Cấp lại giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được; Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn; Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính; Cấp giấy phép bưu chính; Công nhận Ban Vận động thành lập Hội hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Quyết định bãi bỏ 2 thủ tục hành chính đó là: Chấp thuận việc tổ chức hoạt động liên quan đến thông tin báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài; Cấp Giấy xác nhận đăng ký in vàng mã

Việc ban hành Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông nhằm công khai, minh bạch các thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuân lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Nội dung Quyết định được đăng tải Cổng thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ http://www.khanhhoa.gov.vn/; trên trang của Sở Thông tin điện tử tại địa chỉ http://stttt.khanhhoa.gov.vn/; trên Cổng thông tin cải cách hành chính tại địa chỉ http://cchc.khanhhoa.gov.vn/ và được niêm yết công khai tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Lê Hiền (Sở TTTT)

1140764
Đang online: 17