Tiện ích cho CBCC

Triển khai Phương án thí điểm kết hợp phương thức từ xa và trực tiếp trong bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức cấp xã theo Đề án 1956
 26/2/2015 10:04:40

Thực hiện Quyết định số 3168/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch số 286/KH-SNV ngày 25/02/2015 triển khai Phương án thí điểm 
kết hợp phương thức từ xa và trực tiếp trong bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức cấp xã theo Đề án 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Kế hoạch, việc thí điểm sẽ được tiến hành từ tháng 3 đến tháng 6/2015, áp dụng cho toàn bộ 05 chuyên đề công nghệ thông tin của Chương trình khung do Bộ Nội vụ ban hành, tổ chức thành 02 lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức xã thuộc huyện Cam Lâm.

Theo phương thức này, cán bộ, công chức sẽ tiếp thu hầu hết nội dung chuyên đề và làm bài tập kiểm tra cho từng chuyên đề thông qua hệ thống phần mềm chuyên dụng chạy trên mạng Internet, chỉ tập trung tại huyện khi khai giảng, tập huấn sử dụng phần mềm và ôn tập, kiểm tra kết thúc khóa học. Cán bộ, công chức có thể khai thác linh hoạt hình thức học tập online hoặc offline, đồng thời vẫn có thể thực hiện nhiệm vụ chuyên môn bình thường tại cơ quan.

Sau khi kết thúc thí điểm, Sở Nội vụ sẽ tổng kết rút kinh nghiệm và báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo phương án triển khai cho giai đoạn tiếp theo.

Tải Kế hoạch 286/KH-SNV 

Nguyễn Văn Minh - Phòng CCHC Sở Nội vụ1117728
Đang online: 105