Tin tức-Sự kiện

Kết luận Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp của UBND tỉnh – tập trung giải quyết nhanh khó khăn, vướng mắc

UBND tỉnh vừa có Thông báo kết luận tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2 năm 2016 được tổ chức vào ngày 30/11/2016.

Thông báo nêu rõ, trong năm 2016 UBND tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, tiêu biểu như ký cam kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp và ban hành quy chế phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Mặc dù UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan đã có nhiều giải pháp để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhưng vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc chưa được giải quyết thấu đáo, chưa đạt được kết quả như mong muốn và nhiều thủ tục giải quyết còn chậm. UBND tỉnh tiếp thu và ghi nhận tất cả các khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị của doanh nghiệp.

Để giải quyết nhanh, thỏa đáng các khó khăn, kiến nghị, tạo thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ và thời hạn hoàn thành cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết 19 kiến nghị do 11 doanh nghiệp nêu tại Hội nghị. UBND tỉnh cũng đề nghị các doanh nghiệp nếu gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh thì chủ động gửi văn bản hoặc email đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, gửi đến các cơ quan liên quan hoặc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết kịp thời.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố và định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

                                                                                            Minh Hùng - Phòng CCHC

Chi tiết nội dung thông báo:
1074139
Đang online: 69