Tin tức-Sự kiện

Tỉnh Khánh Hòa: Giải quyết thủ tục cấp điện từ lưới điện trung áp theo cơ chế một cửa liên thông

Ngày 17/4/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy trình phối hợp thực hiện một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và ngành điện lực trong giải quyết thủ tục cấp điện từ lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Quy trình này quy định cụ thể về trình tự, thời hạn, cơ chế phối hợp giữa Đơn vị điện lực với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc giải quyết các thủ tục giải quyết cấp điện cho khách hàng sử dụng điện từ lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo cơ chế một cửa liên thông gồm: cấp điện qua lưới trung áp do điện lực đầu tư; cấp điện qua lưới trung áp do khách hàng đầu tư.

Khách hàng có thể lựa chọn 01 trong các hình thức sau để nộp hồ sơ đăng ký mua điện: (1) Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Đơn vị điện lực; (2) Nộp trực tuyến trên các website sau: website của Tổng công ty Điện lực Miền Trung tại địa chỉ https://cskh.cpc.vn; website của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa tại địa chỉ https://pckhanhhoa.cpc.vn; website của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa tại địa chỉ https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn; (3) Gửi văn bản kèm theo hồ sơ đề nghị mua điện đến Đơn vị điện lực.

Nếu trước đây, khách hàng phải liên hệ với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện thủ tục hành chính thì nay với quy trình mới, đơn vị điện lực sẽ là đầu mối tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ của khách hàng theo cơ chế một cửa liên thông. Thời hạn giải quyết đối với thủ tục cấp điện qua lưới trung áp do ngành điện lực đầu tư là 28 ngày làm việc, đối với thủ tục cấp điện qua lưới trung áp do khách hàng đầu tư là 15 ngày làm việc (không bao gồm thời gian khách hàng thi công công trình, thực hiện bổ sung hồ sơ, lập hồ sơ dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình điện).

Bên cạnh đó, khách hàng có thể tra cứu và nhận thông tin theo dõi kết quả xử lý tại website chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực Miền Trung, hoặc Trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa, hoặc tra cứu theo mã số được in trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa. Kết quả giải quyết sẽ được Đơn vị điện lực thông báo đến khách hàng thông qua hộp thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại đã đăng ký.

Trong quá trình sử dụng dịch vụ điện, nếu có thắc mắc hoặc cần được tư vấn, khách hàng có thể liên hệ đến Bộ phận một cửa của Đơn vị điện lực hoặc qua tổng đài Chăm sóc khách hàng 19001909 hoặc trực tiếp trên đường dây nóng được in trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Hồng Minh

1501133
Đang online: 81