Triển khai CCHC

Diên Khánh: 143 cán bộ, công chức dự lớp tập huấn cơ chế một cửa, một cửa liên thông và nghiệp vụ giải quyết TTHC trên các lĩnh vực

Từ ngày 15-17.7.2015, UBND huyện Diên Khánh mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho 143 học viên là lãnh đạo các phòng chuyên môn, lãnh đạo các xã, thị trấn và cán bộ, công chức toàn huyện. 


Toàn cảnh hội nghị

Trong 3 ngày, lớp học tập trung nghiên cứu các nội dung chủ yếu về phần mềm một cửa điện tử; Quy định của UBND tỉnh về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước; các hướng dẫn về: giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp - hộ tịch, lĩnh vực lao động - thương binh xã hội, lĩnh vực văn hóa - thể thao & du lịch, lĩnh vực Y tế, lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực xây dựng và lĩnh vực đất đai ở cấp huyện và xã.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm bổ sung thêm những kiến thức bổ ích, thiết thực và kỹ năng tổng hợp, giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính, nhất là cán bộ, công chức trực tiếp phụ trách đảm nhiệm giải quyết tốt các lĩnh vực nêu trên tại đơn vị, địa phương để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi người dân khi đến giao dịch và thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước có liên quan.

Đình Toàn

1117672
Đang online: 62