Triển khai CCHC

Công bố cập nhật TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

Ngày 28/7/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 2038/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

Theo Quyết định này công bố 01 thủ tục mới ban hành là Xác nhận hợp đồng, văn bản bất động sản. 03 TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế gồm: Chấp thuận nội quy lao động; Thủ tục Cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài; Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức có sử dụng lao động nước ngoài khi có nhu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tại số 6 Lê Thành Phương, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Có thể nộp hồ sơ bằng nhiều cách như: Nộp trực tiếp, nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến qua mạng Internet.

Về thời gian giải quyết: Đối với thủ tục Chấp thuận nội quy lao động là 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Thủ tục Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài là 7 ngày; thủ tục Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài là 3 ngày. Riêng về thời gian thẩm định báo cáo tác động môi trường là 26 ngày, còn thời gian phê duyệt báo cáo tác động môi trường là 12 ngày.

Ngoài ra, Quyết định còn có các quy định khác như: Thành phần hồ sơ, lệ phí, căn cứ pháp lý của TTHC…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Ly Ly

1140947
Đang online: 36