Tin tức-Sự kiện

Đoàn Kiểm tra Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ làm việc tại tỉnh Khánh Hòa

Sáng ngày 06/10/2017, Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - ông Lê Khánh Hải chủ trì. Thành phần Đoàn Kiểm tra có đại diện các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông Nguyễn Duy Bắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, lãnh đạo các Sở: Văn hóa và Thể thao, Du lịch đã tham gia làm việc với Đoàn.


Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu thành phần Đoàn Kiểm tra

Đoàn Kiểm tra đã nghe thường trực Ban chỉ đạo CCHC tỉnh báo cáo tình hình, kết quả cải cách hành chính tại tỉnh Khánh Hòa 9 tháng đều năm 2017; những khó khăn, vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị của địa phương.

 

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng Lê Khánh Hải đánh giá cao quyết tâm chính trị, sự chủ động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác CCHC, đặc biệt trong công tác chỉ đạo, điều hành. Theo ông, việc thực hiện công tác CCHC của tỉnh được triển khai chủ động, bài bản, sáng tạo và phù hợp thực tiễn địa phương, trong đó có những điểm nhấn và linh hoạt như: thành lập Ban Chỉ đạo CCCH tỉnh, cắt giảm mạnh về thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tổ chức cuộc thi “Mô hình, sáng kiến CCHC của công chức, viên chức trẻ”, sử dụng hiệu quả phần mềm Một cửa điện tử và nhiều ứng dụng hiện đại khác…

Tỉnh đã ban hành và triển khai rất hiệu quả Kế hoạch CCHC năm 2017 của tỉnh. Những lĩnh vực, nhiệm vụ CCHC trọng điểm như: Hoàn thiện thể chế, chính sách cải thiện môi trường kinh doanh; cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh mô hình một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại; tinh gọn tổ chức bộ máy, tin học hóa quản lý hành chính được các cơ quan, địa phương tập trung thực hiện, đúng tiến độ và hiệu quả. Đây là cơ sở đảm bảo cho việc quản lý, thực hiện công tác CCHC năm 2017 tại từng sở, ngành, địa phương, giữa các lĩnh vực và trên phạm vi toàn tỉnh có sự đồng bộ, gắn kết chặt chẽ về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và nguồn lực tổ chức thực hiện. Liên tục từ năm 2012 đến năm 2016, theo Chỉ số và thứ hạng PAR INDEX do Bộ Nội vụ công bố, Chỉ số CCHC của tỉnh đều cao hơn mức trung bình chung của các tỉnh, thành và liên tiếp tăng vị trí xếp hạng: năm 2012: vị thứ 34; năm 2013: vị thứ 32;  năm 2014: vị thứ 22; năm 2015: vị thứ 17; năm 2016: vị thứ 12).

Kết luận sơ bộ buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Khánh Hải ghi nhận và chúc mừng những kết quả đạt được trong công tác CCHC của tỉnh. Đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc Bộ quản lý, tỉnh Khánh Hòa là địa phương triển khai đầy đủ và chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ và có những kiến nghị, đề xuất rất sát thực tiễn.

Trong thời gian tới, đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo, nghiên cứu đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, tiếp tục bám sát thực tiễn, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ nhằm chất chỉnh, xử lý kịp thời những vướng mắc, vi phạm, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, khách du lịch trong nước và quốc tế. Đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổng hợp, nghiên cứu.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Bắc cảm ơn Đoàn Kiểm tra đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác CCHC của tỉnh thời gian qua và sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong giai đoạn mới, nâng cao sự hài lòng của Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước.

 

Thủy Chung – Phòng CCHC Sở Nội vụ
1301188
Đang online: 68