Ban chỉ đạo CCHC tỉnh và Tổ Thư ký

Họp Ban chỉ đạo CCHC tỉnh quý I/2015: Thủ tục trực tuyến mức độ 3 bắt đầu phát huy tác dụng tích cực

 7/5/2015 15:32:13

Sáng hôm qua, 06/5/2015, Ban chỉ đạo CCHC tỉnh tổ chức cuộc họp thông qua báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I/2015, phương hướng nhiệm vụ quý II; phương án kiểm tra công tác CCHC trên địa bàn tỉnh năm 2015 và dự thảo Kế hoạch sơ kết công tác CCHC giai đoạn I (2011-2015), xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn II (2016 - 2020). Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tham dự có thành viên Ban chỉ đạo CCHC và Tổ thư ký giúp việc.

 
Quang cảnh cuộc họp - Ảnh: Bảo Anh


Theo báo cáo được Sở Nội vụ trình bày tại cuộc họp, trong quý I, việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được triển khai đồng bộ, quyết liệt, bám sát phương hướng trọng tâm của Chính phủ, Bộ Nội vụ và Tỉnh ủy. Hầu hết các nhiệm vụ đã được triển khai đúng tiến độ Kế hoạch. Đồng thời, việc giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CCHC, giải quyết hồ sơ được Tỉnh ủy và HĐND được triển khai ngay từ đầu năm, giúp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương phát hiện sớm những vấn đề còn hạn chế, có biện pháp khắc phục, nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp tốt hơn. 

Trong Quý I, các Sở đã tiếp nhận gần 6.300 hồ sơ, đã giải quyết 3.362 hồ sơ, trong đó đúng hạn và sớm hạn đạt 87,56%. Các huyện, thị xã, thành phố đã tiếp nhận: khoảng 14.500 hồ sơ, đã giải quyết khoảng 6.000 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn và sớm hạn đạt 87,5%. Cấp xã đã tiếp nhận khoảng 8.000 hồ sơ, đã giải quyết khoảng 5.800 hồ sơ, đúng hẹn và sớm hẹn đạt 90%. Các lĩnh vực ngành dọc gồm: Thuế, Hải quan, Công an, Ngân hàng nhà nước, Kho bạc nhà nước và Bảo hiểm xã hội tiếp nhận và giải quyết 213.856 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn và sớm hạn đạt trên 99%. Các cơ quan, đơn vị có khối lượng giao dịch rất lớn nhưng tỷ lệ hồ sơ đúng và sớm hạn đạt gần 100% gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Công Thương. 

Điểm đáng lưu ý là từ sau Tết âm lịch đến nay, số lượng hồ sơ điện tử nộp trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3 đã bắt đầu phát sinh tại các cơ quan, địa phương (tổng hợp chưa đầy đủ đã có 99 hồ sơ điện tử được giao dịch qua Cổng thông tin một cửa, như tại Sở GTVT: 60 hồ sơ, Sở Tài chính: 20 hồ sơ, Sở Công thương: 08 hồ sơ, UBND thị trấn Vạn Giã: 06 hồ sơ,...). Đặc biệt là đối với thủ tục Thông báo khuyến mãi của Sở Công Thương, nhiều doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh khi có nhu cầu triển khai khuyến mãi tại Nha Trang có thể gửi hồ sơ ngay qua mạng từ trụ sở tại Thành phố, rất tiện lợi và không sợ bị trễ hạn, chậm tiến độ dự kiến của doanh nghiệp. Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa đã triển khai thực hiện việc giao dịch hồ sơ đóng BHXH, BHYT qua mạng internet. Sở Tư pháp đang áp dụng thí điểm Phần mềm tra cứu thông tin lý lịch tư pháp của Cục C53 nên tỷ lệ trễ hạn của hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp đã giảm đáng kể. Tính đến đầu tháng 3/2015 đã có 237 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử với tổng số tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước gần 119 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc tham mưu một số nhiệm vụ CCHC quan trọng theo Kế hoạch CCHC 2015 của tỉnh còn chậm, lúng túng. Sự phối hợp trong công tác cải cách thể chế chưa đồng bộ, còn phân tán, trong khi năm 2015 là năm phải triển khai nhiều nội dung quan trọng của thể chế, trong đó có việc rà soát, hoàn thiện các văn bản cụ thể hóa việc thực hiện Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai, Luật Xây dựng tại tỉnh. Về thể chế và cải cách thủ tục hành chính, nhiều nhiệm vụ, giải pháp có ý nghĩa rất quan trọng tại các Thông báo 540/TB-UBND, 587/TB-UBND, 612/TB-UBND chưa được triển khai một cách đầy đủ, quyết liệt, ví dụ như: công khai danh mục dự án thu hút đầu tư; việc cắt giảm thời gian giải quyết TTHC đối với cấp huyện, cấp xã (hiện nay Bộ TTHC chính cấp huyện, cấp xã có nhiều thay đổi nhưng chưa cập nhật và thống nhất), đổi mới cách thức công bố, công khai TTHC; liên thông, liên kết quy trình thủ tục, giảm giấy tờ, hồ sơ...

Số lượng hồ sơ trễ hạn còn nhiều tại một số đơn vị, địa phương (tại UBND thành phố Cam Ranh chiếm 33,68%, tại Sở Tư pháp là14,35%, Sở Kế hoạch và Đầu tư là 13,35%,…). Đến nay, tất cả cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đều đã được đào tạo chuyển giao Bộ phần mềm một cửa điện tử nhưng ở cấp tỉnh vẫn còn Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ở cấp huyện còn UBND thành phố Cam Ranh, ở cấp xã còn 59/137 đơn vị chưa quản lý hồ sơ trên phần mềm, gây khó khăn cho việc tổng hợp, kết xuất số liệu phục vụ chỉ đạo điều hành và giám sát quá trình giải quyết hồ sơ của cán bộ, công chức. Theo tiến độ, các huyện, thị xã, thành phố phải hoàn thành phê duyệt đề án một cửa hiện đại cho cấp xã trước ngày 15/4/2015, nhưng đến nay chỉ mới có Vạn Ninh và Cam Lâm hoàn thành xong.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên Ban chỉ đạo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

- Thống nhất với phương hướng nhiệm vụ quý II/2015 mà Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đã đề xuất cùng với các kiến nghị có liên quan. Không thí điểm phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng tin học theo cơ chế một cửa liên thông mà xây dựng và triển khai luôn Đề án tin học hóa quy trình giải quyết thủ tục theo cơ chế một cửa liên thông trên diện rộng vì đã hội đủ các điều kiện pháp lý và kỹ thuật.

- Thống nhất với dự thảo kế hoạch sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn I (2011 – 2015), xây dựng kế hoạch CCHC giai đoạn II (2016 – 2020) tỉnh Khánh Hòa.

- Đối với phương án tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015, cần cân nhắc thêm để tránh trùng lắp mà vẫn bảo đảm mục tiêu và hiệu quả.

- Đối với các cơ quan có hồ sơ trễ hẹn, tồn đọng còn nhiều, cần gửi báo cáo kiểm tra, giám sát về cho cấp ủy cùng cấp để theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở; các cơ quan, đơn vị phải tăng cường giao ban chuyên môn để kiểm tra và xử lý kịp thời công việc, không để tồn đọng.

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì cùng các ngành liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên toàn tỉnh và rộng hơn trên phạm vi cả nước, cho nhà đầu tư nước ngoài biết và thực hiện thuận lợi, rút ngắn thời gian, giảm giấy tờ, giảm đi lại, hạn chế tiêu cực.

- Sở Nội vụ nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh thi tuyển chức danh trưởng, phó phòng trên diện rộng, tiến tới thi tuyển để bổ nhiệm lãnh đạo cấp Sở.

Nguyễn Văn Minh – Phòng CCHC Sở Nội vụ 

 

1140780
Đang online: 26