Để phục vụ tốt hơn

Công chức Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa: “Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện - Hiệu quả”

Sở Thông tin và Truyền Thông Khánh Hòa vừa ban hành Quy tắc giao tiếp, ứng xử của công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) của Sở vào ngày 22/4/2019. Theo đó, Quy tắc này quy định chuẩn mực xử sự của công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông trong thi hành nhiệm vụ,công vụ và trong quan hệ với tổ chức, công dân và doanh nghiệp.

 

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông

Cụ thể, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa phải tuân thủ về thời gian làm việc, trang phục, tác phong và đặc biệt là ý thức tổ chức kỷ luật: Chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan trong thực thi công vụ; gương mẫu về đạo đức và lối sống; giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương; luôn có tinh thần cầu thị, lắng nghe; cộng tác, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ; trung thực, thẳng thắn, khách quan trong thực thi công vụ; không lợi dụng vị trí công việc để thực hiện hành vi quấy rối, vòi vĩnh công dân, tổ chức và doanh nghiệp dưới mọi hình thức (lời nói, hành động, cử chỉ, tin nhắn…). Bên cạnh đó, Quy tắc còn quy định về nguyên tắc chung khi giao tiếp với công dân, tổ chức và doanh nghiệp, công chức bộ phận Một cửa phải có thái độ giao tiếp chuẩn mực như: Khách đến được chào hỏi; Khách ở, luôn vui vẻ; Khách hỏi, được tư vấn; Khách yêu cầu, phải tận tâm; Khách cần, được thông báo; Khách vội, giải quyết nhanh; Khách chờ, được xin lỗi; Khách phàn nàn, phải lắng nghe; Khách nhờ, luôn chu đáo và Khách về, được hài lòng…

Quy tắc giao tiếp, ứng xử được ban hành nhằm tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của mỗi người cán bộ, công chức nói chung và tại Bộ phận một cửa nói riêng. Việc chú trọng thực hiện Quy tắc giao tiếp, ứng xử thể hiện trách nhiệm tận tụy, hết lòng phục vụ cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường làm việc thân thiện, văn hóa, đoàn kết, thống nhất tại cơ quan nhà nước. Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và thái độ, lề lối làm việc, đảm bảo công khai minh bạch, hành vi ứng xử văn hóa của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; ngăn ngừa, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của cơ quan quản lý nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Việc ban hành Quy tắc giao tiếp, ứng xử của công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Thông tin và Truyền thông là một trong các nội dung nhằm quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Kế hoạch số 10316/KH-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị./.

 

Nguyễn Hoa


1501076
Đang online: 25