Cải cách công vụ, công chức

Phê duyệt Đề án thi tuyển chức danh Trưởng, phó phòng chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện
UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3600/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện. Theo đó, việc thí điểm sẽ thực hiện trong 02 năm 2015 - 2016. Đối với các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh, sẽ thí điểm thi tuyển các chức danh Trưởng, phó các phòng chuyên môn và tương đương, Phó Chi cục trưởng các chi cục và tương đương trực thuộc Sở. 

Tiêu chuẩn chung là người dự tuyển phải không trong thời gian thi hành kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, đang áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở giáo dục, không trong thời gian bị cấm đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; trong độ tuổi bổ nhiệm và còn đủ thời gian công tác ít nhất đủ 05 năm tính đến tuổi nghỉ hưu theo quy định. Ngoài ra phải có bằng Đại học chuyên ngành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác đăng ký dự tuyển; có chứng chỉ B hoặc khung năng lực ngoại ngữ từ bậc 2 trở lên, chứng chỉ A tin học.

Ngoài tiêu chuẩn chung, người dự tuyển chức danh Trưởng phòng và tương đương phải có thời gian công tác từ đủ 05 năm trở lên, là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên (hoặc đang học trung cấp lý luận chính trị), có thời gian giữ chức danh phó trưởng phòng và tương đương đủ 03 năm trở lên đối với Phòng chuyên môn cấp Sở và 02 năm trở lên đối với phòng chuyên môn cấp huyện.

Hồ sơ dự tuyển cũng được quy định khá cụ thể, trong đó người dự tuyển là công chức, viên chức phải có bản nhận xét, đánh giá của thủ trưởng nơi đang công tác về đạo đức, lối sống, năng lực công tác trong 03 năm gần nhất; người không phải là công chức, viên chức phải có nhận xét, đánh giá của địa phương nơi cư trú về chấp hành chính sách, pháp luật.

Việc thí điểm thi tuyển chức danh trưởng, phó phòng và tương đương nhằm mục tiêu đổi mới công tác tuyển chọn công chức lãnh đạo cấp phòng, tạo bước đột phá trong công tác cán bộ, tạo điều kiện và động lực để công chức, viên chức phấn đấu, rèn luyện, có cơ hội để tham gia lãnh đạo, quản lý, thu hút người có năng lực, phẩm chất tốt từ bên ngoài bộ máy hành chính cùng tham gia để chọn được người xứng đáng cho nền công vụ.

 Tải Quyết định số 3600/QĐ-UBND

Nguyễn Văn Minh - Phòng CCHC Sở Nội vụ
1117729
Đang online: 105