Tin tức-Sự kiện

Hội nghị trực tuyến đánh giá việc đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước

Sáng ngày 14/3, Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá việc đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tại đầu cầu trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.


Đại biểu tham dự Hội nghị tại đầu cầu trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày Báo cáo tình hình triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

Theo báo cáo, có 6 thủ tục hành chính (TTHC) được chọn để triển khai SIPAS 2015, gồm: Cấp giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng nhà ở, giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh và chứng thực. Đây là các thủ tục liên quan mật thiết tới đời sống nhân dân, tổ chức, được xã hội quan tâm, bao gồm cả thủ tục đơn giản lẫn phức tạp. Phạm vi thời gian điều tra từ ngày 01/01/2014 đến 30/6/2015, với 15.120 đối tượng điều tra xã hội học, từ 108 xã của 3 thành phố trực thuộc Trung ương và 07 tỉnh đại diện cho 07 vùng trong cả nước (Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Quảng Ninh, Lai Châu, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Tây Ninh và Cà Mau).

Tính đến tháng 12/2016, có 04 bộ, ngành và 32 địa phương đã chủ động tự triển khai và công bố kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trong phạm vi ngành, địa phương; Phương pháp triển khai đo lường sự hài lòng đều dựa trên điều tra xã hội học để thu thập dữ liệu và xác định chỉ số, tuy nhiên, nội dung và cách thức triển khai điều tra xã hội học, xác định chỉ số lại rất khác nhau.

Kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức với cơ quan hành chính Nhà nước trong thời gian qua bước đầu phản ánh được thực trạng và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính Nhà nước. Mong đợi của người dân, tổ chức đối với đối với việc giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ nhân dân trong thời gian tới. Từ đó giúp các cơ quan hành chính Nhà nước xác định các giải pháp phù hợp, khách quan nhằm khắc phục yếu kém, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.


Quang cảnh Hội nghị tại đầu cầu tỉnh Khánh Hòa

Tại Hội nghị, đại biểu của Bộ Tài nguyên và Môi Trường, Tổng Cục Hải quan, UBND thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, UBND tỉnh Đồng Tháp, Cần Thơ... đại điện cho các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai đo lường, đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đã có phát biểu tham luận, thảo luận, phân tích và làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, những khó khăn của các bộ, ngành và địa phương khi triển khai, đồng thời đề xuất các kiến nghị, giải pháp để triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng thống nhất, hiệu lực, hiệu quả trong thời gian tới.

Sau khi nghe Báo cáo tình hình triển khai, thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến, để góp phần thực hiện mục tiêu bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt trên 80% vào năm 2020 đã được đề ra tại Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; triển khai đo lường, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức trong giai đoạn tiếp theo được hiệu quả, Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị:

1. Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ cùng với một số chuyên gia, nhà khoa học nghiên cứu, xây dựng, phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trong giai đoạn năm 2016 – năm 2020. Trong đó, chú ý nghiên cứu, đề xuất, chuẩn hóa các hình thức, công cụ hiệu quả, ít tốn kém nhất để áp dụng, mở rộng các thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, địa phương liên quan để đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp và tổ chức. Đảm bảo sự phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, yếu kém trong việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước giai đoạn vừa qua.

2. Trên cơ sở Đề án phê duyệt, Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành, địa phương định kỳ hàng năm triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức ở quy mô quốc gia, ngành, địa phương để phát hiện kịp thời những tồn tại trong chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước cũng như nắm bắt được nhu cầu của người dân, tổ chức; Từ đó xác định các giải pháp phù hợp nhằm khắc phục những tồn tại; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức; đáp ứng được sự mong đợi của người dân, tổ chức. Trong quá trình triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức cần có sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm và hiệu quả giữa các cơ quan Nội vụ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, từ Trung ương đến địa phương.

3. Các Bộ, ngành, địa phương quan tâm bố trí đủ nguồn lực về con người và sự cân đối kinh phí trong nguồn kinh phí cải cách hành chính đã được phê duyệt để triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức ở quy mô quốc gia, ngành, địa phương.

4. Các Bộ, ngành, địa phương làm tốt công tác truyên truyền để mọi người dân, tổ chức thấy được việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước là việc làm cần thiết, không những giúp cho cơ quan hành chính Nhà nước nắm bắt được cảm nhận của người dân, tổ chức về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, yêu cầu, mong đợi của người dân, tổ chức đối với chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, để từ đó các cơ quan hành chính Nhà nước có các giải pháp phù hợp để cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức; góp phần xây dựng một nền hành chính phục vụ. Và còn tạo điều kiện, cơ hội để người dân, tổ chức tham gia góp ý, giám sát quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, đặc biệt trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức.

5. Các Bộ, ngành, địa phương phải sử dụng hiệu quả kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức; có các giải pháp để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức; gắn kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước với Chỉ số cải cách hành chính của Bộ, ngành, địa phương; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo kết quả thực thi công vụ của các Bộ, ngành, địa phương.
Sơn Trình - Phòng CCHC1074134
Đang online: 69