Tin nổi bật

Triệt để áp dụng giải quyết thủ tục hành chính qua mạng, bổ sung thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3 trên một số lĩnh vực trọng điểm

Ngày 27-10, ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cùng các vị Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo kết quả kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính tại 3 sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính.

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng chủ trì buổi làm việc

  

Theo báo cáo của Tổ kiểm tra, qua kiểm tra 41 hồ sơ thuộc các lĩnh vực: Cấp giấy phép xây dựng; quy hoạch; phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, gia hạn sử dụng đất; xác định giá đất... cho thấy hồ sơ trễ hẹn ở một số lĩnh vực còn nhiều, ảnh hưởng tiêu cực đến năng lực cạnh tranh của tỉnh. Kết quả kiểm tra cũng chỉ rõ công tác giải quyết TTHC trong các lĩnh vực nêu trên vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế, cụ thể: một số quy định pháp lý có liên quan và thông tin được công bố về thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết thủ tục thiếu thống nhất, gây nhiều khó khăn khi thực hiện; số lượng hồ sơ mà cơ quan yêu cầu doanh nghiệp phải nộp không thống nhất, không rõ ràng, quá số lượng đã công bố; những ghi chú về hồ sơ phải xuất trình hoặc bổ sung thêm quá phức tạp, không thống nhất… Một số nguyên tắc cơ bản của cơ chế một cửa, một cửa liên thông như: hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ ban đầu, phối hợp hướng dẫn bổ túc hồ sơ sau khi tiếp nhận, thông tin và hẹn lại thời gian trả kết quả đối với các hồ sơ trễ hẹn chưa được lãnh đạo các Sở chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, khiến tổ chức, cá nhân phải đi lại nhiều lần.

 

Tại cuộc họp, các vị Thường trực UBND tỉnh thẳng thắn phê bình việc lãnh đạo một số sở, ngành còn thiếu sâu sát trong kiểm soát, quản lý quá trình giải quyết hồ sơ; sự liên kết, phối hợp trong nội bộ một số sở, ngành chưa chặt chẽ, thống nhất. Thường trực UBND tỉnh cho rằng, việc liên thông giữa các sở, ngành trong giải quyết hồ sơ là điểm nghẽn phải giải quyết trong cải cách hành chính hiện nay.

 

Theo đó, ông Nguyễn Chiến Thắng đề nghị các sở, ngành được kiểm tra phải khắc phục, chấn chỉnh ngay những hạn chế, triệt để áp dụng tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trực tuyến ở mức độ 3 đối với 109 thủ tục đã công bố tại Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 của UBND tỉnh; gắn trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết hồ sơ, thủ tục. Đồng thời, nghiên cứu bổ sung một số thủ tục vào giải quyết trực tuyến mức độ 3 trên các lĩnh vực: cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp giấy phép xây dựng, thẩm định quy hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác định giá đất, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Lãnh đạo các sở, ban, ngành cần quan tâm theo dõi, đôn đốc, kiểm soát vấn đề giải quyết TTHC, đồng thời báo cáo UBND tỉnh khi gặp những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chỉ đạo…

 

Tin: Phòng CCHC – Sở Nội vụ

Ảnh: Đỗ Ngọc Ninh
1140933
Đang online: 24