Tin nổi bật

Hội nghị công bố chỉ số hài lòng, chỉ số CCHC năm 2016; triển khai kế hoạch CCHC tỉnh Khánh Hòa năm 2017

Ngày 09/3/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị công bố chỉ số hài lòng, chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, địa phương năm 2016; triển khai Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2017. Trên 150 đại biểu là lãnh đạo các ban đảng, đoàn thể, thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, công chức chuyên trách cải cách hành chính, các cơ quan thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh về tham dự.

 

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Ông Nguyễn Văn Minh - Trưởng Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ báo cáo chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các sở, ngành thuộc UBND tỉnh, các cơ quan ngành dọc, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, phòng khám đa khoa khu vực, 137 UBND cấp xã và 137 trạm y tế cấp xã. Theo báo cáo, nhìn chung Chỉ số hài lòng năm 2016 của các cơ quan, đơn vị có sụt giảm so với năm 2015. Chỉ số hài lòng trung bình chung của các sở, cơ quan ngành dọc và UBND cấp huyện đạt 74,19%, giảm 1,28% so với năm 2015, chưa đạt mục tiêu Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2016 (75%) và thấp hơn cả năm 2014 (74,83%). Trong 08 khối cơ quan được khảo sát, đánh giá chỉ có 04 khối cơ quan có chỉ số trung bình đạt mục tiêu năm 2016 của tỉnh, bao gồm: Các Sở và Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong (76,64%); khối cơ quan hải quan (75,42%); khối cơ quan thuế (75,06%) và khối UBND cấp huyện (75,33%). Chỉ duy nhất khối cơ quan Sở và Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong có chỉ số hài lòng trung bình chung tăng so với năm 2015, từ 75,68% lên 76,64%; 07 khối cơ quan còn lại đều giảm chỉ số hài lòng trung bình so với năm trước, trong đó Ngân hàng Nhà nước tỉnh giảm nhiều nhất (-5,36%), tiếp theo lần lượt là khối Kho bạc Nhà nước (-2,96%), khối Hải quan (-2,12%), khối Công an (-1,55%), khối UBND cấp huyện (-1,12%), khối Bảo hiểm xã hội (-0,94%), giảm ít nhất là khối Thuế (-0,77%).

Đối với khối UBND cấp xã, chỉ số hài lòng trung bình chung rất thấp, chỉ đạt 71,14%, giảm 7,14% so với năm 2015 (78,28%). Trong 08 huyện, chỉ duy nhất huyện Diên Khánh có chỉ số trung bình chung đơn vị cấp xã là gần đạt mục tiêu đề ra theo kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh năm 2016, đạt 74,96%; chỉ số trung bình đơn vị cấp xã thuộc huyện Vạn Ninh là thấp nhất, chỉ đạt 66,50%. Có 02 đơn vị, chỉ số hài lòng đạt mức Yếu.

Chỉ số hài lòng trung bình chung năm 2016 của các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa khu vực đạt 69,82%, cách rất xa để đạt được mục tiêu Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2016 (75%). Bệnh viện Da liễu có chỉ số hài lòng cao nhất (đạt 84,13%), thấp nhất là Bệnh viện đa khoa khu vực Khánh Sơn, chỉ đạt 58,40%. Khối phòng khám đa khoa khu vực có chỉ số hài lòng trung bình chung năm 2016 đạt 70,14%. Phòng khám đa khoa khu vực Ninh Sim có chỉ số hài lòng cao nhất, đạt 83,41%, thấp nhất là Phòng khám đa khoa khu vực Khánh Lê, chỉ đạt 62,78%. Trong 137 trạm y tế thì có 02 đơn vị chỉ số hài lòng ở mức Yếu.

Kết quả điều tra cũng phản ánh còn một số tồn tại, hạn chế làm khách hàng chưa thực sự hài lòng. Đối với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, UBND cấp xã phổ biến nhất là việc thủ tục hành chính quá rắc rối, phức tạp, mất nhiều thời gian tuân thủ; kết quả giải quyết công việc chậm trễ; việc công khai, minh bạch thông tin, tiếp nhận thông tin phản hồi kém; thái độ phục vụ của một bộ phận cán bộ một cửa còn chưa tích cực; điều kiện tiếp đón, phục vụ của bộ phận một cửa còn hạn chế, bất tiện; cơ quan hành chính không cầu thị, chậm khắc phục;.... . Đối với bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, phòng khám đa khoa khu vực và 137 trạm y tế cấp xã là thiếu máy móc, trang thiết bị y tế; chất lượng khám chữa bệnh vẫn còn yếu kém; thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên chưa tận tình, chu đáo; điều kiện tiếp đón, phục vụ còn thiếu thốn, bất tiện.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo chỉ số hài lòng năm 2016 của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Theo báo cáo, chỉ số hài lòng trung bình năm 2016 đạt 76,26%, vượt mục tiêu đề ra. Tất cả các đơn vị được khảo sát đều có chỉ số hài lòng đạt trên 70%, trong đó cao nhất là Trường trung học phổ thông Nguyễn Thái Học với 82,88%, thấp nhất là Trường trung học phổ thông Lạc Long Quân, đạt 72,39%.

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã trình bày tóm tắt kết quả công tác cải cách hành chính, Chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2016 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong năm 2016, UBND tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, chủ trì nhiều cuộc làm việc có liên quan đến nhiệm vụ cải cách hành chính với các sở, ngành, địa phương. Một loạt văn bản chỉ đạo cải cách hành chính được kịp thời ban hành, yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai ngay nhiều công việc hết sức cấp bách, quan trọng về cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hành chính, cải thiện chỉ số PCI, PAPI, triển khai Nghị quyết số 16-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 và Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ; kiểm tra và chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót,... Trước sự quyết tâm của UBND tỉnh, hầu hết các sở, ngành, địa phương có chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiều nội dung cải cách hành chính thuộc phạm vi trách nhiệm của mình và tham gia, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chung. Qua đó đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng: Hoàn thiện và cập nhật xong Phần mềm một cửa điện tử ở cả 3 cấp hành chính; hoàn thiện cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính; triển khai nhiều biện pháp thiết thực cải cách thủ tục hành chính; hoàn thiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông với việc ban hành 15 Quy chế và 272 quy trình giải quyết thủ tục ở cả 3 cấp; phê duyệt bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực; kiện toàn tổ chức bộ máy; khoán kinh phí hành chính cho 137 đơn vị cấp xã; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhất là đối với cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; mở rộng áp dụng ISO cho đơn vị cấp xã;...


Đồng chí Nguyễn Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính
và Báo cáo Chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2016 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Năm 2016, Chỉ số cải cách hành của các cơ quan, đơn vị tiếp tục được cải thiện. Chỉ số trung bình cải cách hành chính của các cơ quan năm 2016 đạt 81,25%, tăng 1,21% so với năm 2015. Trong tổng số 43 cơ quan được đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính trong năm nay có 25 cơ quan có chỉ số cải cách hành chính cao hơn năm 2015, 16 cơ quan có chỉ số cải cách hành chính thấp hơn năm trước. Số lượng cơ quan được xếp loại tốt và khá tăng cao, cụ thể có 16/43 cơ quan xếp loại tốt, chiếm tỷ lệ 37,2%, tăng 04 cơ quan và 8,6% so với năm 2015; xếp hạng khá 20/43 cơ quan, chiếm tỷ lệ 46,5%, tăng 03 cơ quan và 6,1% so với năm 2015; xếp loại trung bình chỉ còn 7/43 cơ quan, chiếm tỷ lệ 16,3%, giảm 05 cơ quan và 12,3% so với năm 2015; không còn cơ quan xếp loại yếu như năm 2015. Báo cáo chỉ rõ kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo từng tiêu chí đánh giá, đồng thời phân tích cụ thể những mặt đạt được và tồn tại, hạn chế, những vấn đề các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương cần quan tâm trong công tác chỉ đạo thực hiện nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính trong các năm tiếp theo.

Quán triệt triển khai Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2017, đồng chí Ngô Truyện - Giám đốc Sở Nội vụ đã đã phân tích rõ 10 mục tiêu trọng tâm và 40 nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2017. Theo đó, năm 2017 sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân; tăng cường hỗ trợ cho nhà đầu tư và doanh nghiệp; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập.


Đồng chí Ngô Truyện - Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo quán triệt triển khai Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh
năm 2017

 Căn cứ kết quả xếp hạng cải cách hành chính năm 2016, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 20 tập thể, 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2016 và tặng bằng khen cho 04 tập thể có thành tích xuất sắc trên một số lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính năm 2016.


Toàn cảnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2016

 Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2016. Đồng thời nhấn mạnh, để bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Chính phủ và Tỉnh ủy giao, các sở, ngành, cơ quan, ngành dọc, UBND cấp huyện, UBND cấp xã cần quan tâm thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh và của ngành, đơn vị, địa phương mình một cách quyết liệt, đồng bộ, bảo đảm kết quả thực chất, đem lại tác động cụ thể, rõ rệt đối với kinh tế - xã hội, nâng cao mức độ hài lòng của Nhân dân.

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cho đến cấp xã phải rà soát, phân công cụ thể người chịu trách nhiệm thực hiện từng mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính. Tiến hành phân tích những mặt đã làm được, những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra trong các báo cáo, những vấn đề làm người dân, tổ chức, doanh nghiệp chưa hài lòng và nguyên nhân, không xem nhẹ bất cứ thiếu sót nào kể cả những điều nhỏ nhất. Ngay trong tháng 3/2017, phải xây dựng các biện pháp, quy chế, quy tắc để khắc phục một cách triệt để những yếu kém, những vấn đề chưa hài lòng; thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên trong nội bộ; tự đánh giá chuyển biến hàng tháng, hàng quý; phải công khai minh bạch, phát huy dân chủ ở cơ sở, thường xuyên liên hệ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, chủ động lấy ý kiến Nhân dân tường xuyên để không ngừng cải thiện chất lượng phục vụ, chất lượng dịch vụ công. Phải xem đây là giải pháp căn bản nhất để cải thiện các chỉ số PCI, PAPI.

- Tổ chức tuyên truyền cải cách hành chính một cách đồng bộ, hiệu quả, tuyên truyền liên tục, bằng nhiều hình thức thiết thực, hiện đại; tập trung một cách đúng mức đối với các nội dung trọng điểm được xác định tại Kế hoạch của tỉnh, người đứng đầu phải làm gương trong công tác tuyên truyền và xây dựng mối quan hệ với Nhân dân.

- Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử tại Bộ phận một cửa; cải thiện điều kiện làm việc và tiếp đón công dân, quan tâm tới những tiện ích phục vụ nhỏ nhất, không để thiếu ghế ngồi, nước uống, quạt, máy tính, thiết bị hỗ trợ điện tử, chỗ để xe, văn phòng phẩm, các tài liệu hướng dẫn giao dịch thủ tục, giải quyết công việc, các hướng dẫn dịch vụ chuyển phát nhanh, nộp hồ sơ điện tử. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm về việc chấp hành nghiêm các quy định tại Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; giao chỉ tiêu hồ sơ đúng hạn, sớm hạn cho từng phòng ban, đơn vị, công chức, viên chức và lấy kết quả để đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; phải tự kiểm tra, chấn chỉnh nếu thực hiện chưa đúng; xem xét xử lý nghiêm nếu cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm, xử lý kỷ luật nếu tái phạm. Nếu không tự phát hiện và xử lý triệt để, sẽ phải chịu trách nhiệm khi cấp trên kiểm tra và phát hiện.

- Các sở, ngành, địa phương, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đề cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ, tích cực tham gia cải cách hành chính, không ngừng phấn đấu, rèn luyện để ngày càng hoàn thiện, xây dựng hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Khánh Hòa chuyên nghiệp, hiện đại, liêm khiết, phục vụ tốt, được Nhân dân tin yêu.


Đồng chí Nguyễn Duy Bắc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Hội nghị

Minh Hùng - Phòng CCHC, Sở Nội vụ

 Tải và xem Báo cáo chỉ số hài lòng năm 2016
1074063
Đang online: 27