Để phục vụ tốt hơn

Khánh Hòa quyết tâm đẩy mạnh giao dịch điện tử đối với các thủ tục thuộc lĩnh vực BHXH

 3/27/2015 2:26:24 AM
Triển khai Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng về thí điểm giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; đồng thời căn cứ chỉ đạo của BHXH Việt Nam, ngày 23/3/2015, BHXH Khánh Hòa ban hành Công văn số 458/BHXH-PT hướng dẫn thực hiện.

Theo đó, việc tổ chức triển khai thực hiện BHXH, BHYT, BHTN bằng hình thức giao dịch điện tử nhằm cắt giảm 1/3 số lần và giảm 50% số giờ thực hiện BHXH, BHYT so với hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh. Mục tiêu phấn đấu đến hết tháng 6/2015 đạt 70% và hết tháng 9/2015 đạt 100% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiến hành giao dịch
.

BHXH tỉnh cũng đã đề nghị các cấp, ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo việc thực hiện và làm tốt công tác tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý. Định kỳ hàng quý, 06 tháng, 01 năm tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện tốt chính sách bảo hiểm. Trong tháng 4/2015, BHXH tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra BHXH cấp huyện, nếu đơn vị nào chưa thực hiện đúng các chỉ đạo trên thì Giám đốc BHXH cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc BHXH tỉnh, ngoài ra còn bị xem xét hạ thi đua.


BHXH các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn cài đặt phần mềm và sử dụng chương trình iBHXH. File cài đặt tải tại địa chỉ www.TS24.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Phòng Thu - BHXH tỉnh để được hướng dẫn, giải quyết.

Thủy Chung - Phòng CCHC Sở Nội vụ1140934
Đang online: 25