TRẢ LỜI BẠN ĐỌC

Trả lời đơn kiến nghị về việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận một cửa của UBND thành phố Cam Ranh

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử CCHC tỉnh Khánh Hòa (thông qua Sở Nội vụ) nhận được đơn kiến nghị của công dân Nguyễn Thị Nhị Nga liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố Cam Ranh.

Sở Nội vụ đã có Công văn số 2297/SNV-CCHC ngày 27/10/2016 về việc kiểm tra, chấn chỉnh công tác tiếp nhận hồ sơ – trả kết quả tại bộ phận một cửa, theo đó đề nghị UBND thành phố Cam Ranh báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý. Chi tiết nội dung đơn kiến nghị và công văn như sau:

 

Nội dung kết quả kiểm tra, xử lý của UBND thành phố Cam Ranh, quý bạn đọc nghiên cứu tại Công văn số 3694/UBND-TNMT ngày 16/11/2016 đính kèm theo.

Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính nếu còn gặp vướng mắc, đề nghị quý bạn đọc tiếp tục liên hệ để được hướng dẫn, giải đáp (xin vui lòng phổ biến kênh giao dịch này để góp phần cho các cơ quan hành chính tỉnh Khánh Hòa phục vụ ngày càng tốt hơn cho Nhân dân).

Trân trọng.
1074073
Đang online: 37