Tin tức-Sự kiện

Khánh Hòa: Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp lần II năm 2017

Sáng ngày 30/11/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp lần II năm 2017. Chủ trì Hội nghị có ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan; Hiệp hội các doanh nghiệp: Doanh nhân nữ, Doanh nghiệp trẻ, Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Du lịch, Nghề cá, Doanh nhên cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Khánh Hòa và hơn 200 lãnh đạo doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi đối thoại, ông Trần Hòa Nam, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, thông tin tình hình một số lĩnh vực kinh tế kinh tế dự kiến của năm 2017, tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ và đặc biệt là các chính sách, kiến nghị cho doanh nghiệp sau bão số 12.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến ngày 27/11/2017, Sở đã tổng hợp được 34 kiến nghị của doanh nghiệp, gồm: 23 kiến nghị chuyển sang từ Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần I năm 2017, 11 kiến nghị phát sinh sau Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần I năm 2017.

 

Quảng cảnh hội nghị

 

Sau khi nghe ý kiến phản ánh, đề xuất của các doanh nghiệp, đại diện lãnh đạo các ngành, địa phương đã giải đáp và hứa tiếp tục giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tại buổi đối thoại, ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh khẳng định quyết tâm đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, mong muốn các nhà đầu tư ổn định làm ăn lâu dài ở Khánh Hòa. Thời gian qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận nhiều ý kiến của doanh nghiệp, giao các sở, ngành tích cực hướng dẫn, giải đáp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn và thực tế đã đạt được một số kết quả. Đối với từng kiến nghị cụ thể tại cuộc đối thoại này, ông Trần Sơn Hải đã giao trách nhiệm rõ ràng cho từng sở, ngành địa phương phải giải quyết xong trong thời gian được qui định cụ thể, báo cáo tiến độ - kết quả cho UBND tỉnh và doanh nghiệp. UBND tỉnh sẽ tiếp tục giúp các doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ khó khăn, để đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Lệ Phượng 
1303043
Đang online: 19