Để phục vụ tốt hơn

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa: Chỉ đạo nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính thuế

Ngày 4/3/2019, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 683/TCT-VP triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Tại công văn này, Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh thành phổ trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Văn phòng Cục Thuế và các Chi cục Thuế trên địa bàn đảm bảo đúng quy định, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Đẩy mạnh việc giải quyết TTHC theo phương thức trực tuyến (đối với những TTHC đã đáp ứng dịch vụ công trực tuyến mức 3,4); Tiếp tục tổ chức triển khai, có hình thức tuyên truyền phù hợp để người nộp thuế biết và gửi, nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích khi có yêu cầu của người nộp thuế, theo chỉ đạo của ngành; Thực hiện nghiêm việc niêm yết TTHC tại trụ sở cơ quan Thuế, kịp thời rà soát cập nhật TTHC mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ theo quy định. Thường xuyên kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết TTHC, chấn chỉnh kịp thời các trường hợp giải quyết TTHC trễ hạn, xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà cho người nộp thuế.

Triển khai thực hiện công văn số 683/TCT-VP (nêu trên), ngày 11/3/2019, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đã có công văn số 1064/CT-TTHT chỉ đạo Trưởng các phòng thuộc Văn phòng Cục Thuế, Chi cục trưởng Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện những nội dung sau:

Phổ biến, quán triệt toàn bộ nội dung Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại các bộ, ngành, địa phương và công văn 683/TCT-VP của Tổng cục Thuế đến từng công chức và người lao động trong đơn vị thuộc quyền quản lý.

- Tập trung chỉ đạo việc tiếp nhận và giải quyết TTHC tại đơn vị đúng quy định, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết TTHC, chấn chỉnh kịp thời các trường hợp giải quyết TTHC trễ hạn, xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà cho người nộp thuế; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết TTHC.

- Tăng cường triển khai các hình thức tuyên truyền để người nộp thuế biết và gửi, nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích khi có yêu cầu của người nộp thuế, theo chỉ đạo của ngành.

Phòng TTHT, Cục Thuế tỉnh

1501071
Đang online: 20