Tin tức-Sự kiện

Tập huấn chuyên sâu công tác xử lý vi phạm hành chính tại tỉnh Khánh Hòa

Tiếp tục triển khai Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (được ban hành kèm theo Quyết định số 3817/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ngày 05/10/2017, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC&TDTHPL) tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu công tác xử lý vi phạm hành chính, bao gồm những khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính (BPXLHC) giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

 

Tham dự Hội nghị có gần 150 học viên là đại diện của các phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa.

 

Hội nghị tập huấn cũng dành thời gian để các giảng viên và các đại biểu tham dự trao đổi, thảo luận về các tình huống thực tế phát sinh trong quá trình công tác tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Hoạt động trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc của các giảng viên đã giúp các học viên giải quyết nhiều khó khăn, vướng mắc tại địa phương, đồng thời cũng tích lũy, học hỏi được kinh nghiệm giải quyết các vấn đề tương tự phát sinh trong thực tiễn. Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự Hội nghị đều cho rằng, việc triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính, các quy định chi tiết thi hành Luật và áp dụng các BPXLHC trong đó có BPXLHC giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thực tiễn hiện nay tại các địa phương còn nhiều khó khăn, phức tạp, những vấn đề mang tính đặc thù của từng địa phương cần được tháo gỡ đòi hỏi Bộ Tư pháp cần tiếp tục tăng cường công tác tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu các nội dung liên quan đến việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đến các cấp quản lý trong lĩnh vực này, đặc biệt là đối với các cán bộ trực tiếp thực thi việc áp dụng các BPXLHC giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cấp cơ sở tại địa phương.

  Lệ Phượng - Phòng QLXLVPHC&TDTHPH
1140825
Đang online: 60