TRẢ LỜI BẠN ĐỌC

Trả lời phản ánh của công dân về việc giải quyết hồ sơ TTHC tại UBND huyện Vạn Ninh

Thông qua đường dây nóng về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hộp thư của Cổng thông tin Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa, Sở Nội vụ nhận được phản ánh của công dân về việc chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại UBND huyện Vạn Ninh.

Theo như nội dung phản ánh, sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính, công dân đến nhận kết quả theo thời gian ghi trên Giấy biên nhận do Bộ phận một cửa của UBND huyện Vạn Ninh cấp (có thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 14 ngày, thời gian trả kết quả là 10 giờ 56 phút ngày 19/3/2018). Tuy nhiên, công chức một cửa hẹn lại thời gian trả kết quả và không giải thích gì thêm, đồng thời ghi ngày hẹn lại trên Giấy biên nhận đã cấp (ngày hẹn lại là 09/4/2018, như vậy tổng thời gian giải quyết tăng thêm 15 ngày so với quy định).

Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa sau khi nhận được phản ánh của công dân đã có văn bản đề nghị UBND huyện Vạn Ninh xác minh, làm rõ phản ánh của công dân. Ngày 23/3/2018, UBND huyện Vạn Ninh có văn bản số 599/UBND-VP phản hồi về việc xác minh, giải quyết phản ánh của công dân về chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính, quý bạn đọc nghiên cứu nội dung trả lời tại văn bản đính kèm bên dưới.

Trân trọng.

Ban Biên tập

1479713
Đang online: 87