Nghiên cứu-Bình luận

Ứng dụng CNTT thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại tỉnh Khánh Hòa – Những kết quả nổi bật

Bối cảnh triển khai

Thực hiện các Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg, 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo triển khai toàn diện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại 20 sở, ban, ngành (trừ Ban Dân tộc), 06 lĩnh vực ngành dọc (thuế, kho bạc nhà nước, hải quan, bảo hiểm xã hội, công an và ngân hàng nhà nước), 8 UBND huyện, thị xã, thành phố và 137 xã, phường, thị trấn (riêng huyện Trường Sa chưa thực hiện vì đặc thù).

Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn từ một số tỉnh, thành phố, từ năm 2009, tỉnh Khánh Hòa đã thí điểm triển khai mô hình một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại 03 đơn vị cấp huyện (Nha Trang, Cam Ranh, Ninh Hòa).

Đến năm 2012, mở rộng triển khai thí điểm cho 05 Sở và 14 đơn vị cấp xã. Sau khi sơ kết thí điểm, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai trên diện rộng từ năm 2013.

Đến đầu năm 2015, đã hoàn thành triển khai mô hình này cho toàn bộ các Sở (19/20 – trừ Ban Dân tộc), UBND cấp huyện (8/9 – trừ huyện Trường Sa) và 137/140 xã, phường, thị trấn (trừ 03 xã thuộc huyện Trường Sa), vượt xa mục tiêu ban đầu đề ra trong kế hoạch CCHC giai đoạn 2011 – 2015 của tỉnh.

Song song với quá trình triển khai mô hình một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại; tỉnh Khánh Hòa đã quan tâm chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Có thể nói, đây là một nội dung nhiệm vụ rất phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, phải giải quyết đồng thời nhiều vấn đề phối hợp trong quá trình tham mưu tổ chức thực hiện.

Về đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin

Sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 09/201/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tình hình đầu tư, bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận một cửa các cấp hành chính địa phương như sau:

- Về diện tích phòng làm việc Bộ phận một cửa đáp ứng tiêu chuẩn:

+ Ở cấp xã: 122/137 đơn vị;

+ Ở cấp huyện: 08/08 đơn vị;

+ Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh: 16/19 cơ quan.

- Về trang bị trang thiết bị làm việc và tiếp đón công dân:

+ Cấp xã: 137/137 đơn vị;

+ Cấp huyện: 08/08 đơn vị;

+ Cấp sở: 19/19 cơ quan.

Bộ phận một cửa các cơ quan, đơn vị, địa phương được trang bị những thiết bị công nghệ thông tin thiết yếu gồm: máy vi tính nối mạng cho cán bộ một cửa, máy in 02 mặt lật giấy tự động, máy scan 02 mặt tốc độ cao, kiosk màn hình cảm ứng tra cứu thủ tục – tra cứu tiến độ, camera giám sát, thiết bị tra cứu tiến độ hồ sơ bằng mã vạch. Các đơn vị có khối lượng giao dịch lớn còn bố trí thêm máy xếp hàng tự động, và tại một số đơn vị xét thấy chưa cần thiết thì giảm bớt một số thiết bị như camera, máy quét mã vạch, nhất là tại các sở có ít giao dịch và các xã miền núi.

Tỉnh Khánh Hòa cũng đã quan tâm đầu tư, nâng cấp Trung tâm Dữ liệu và mạng diện rộng của tỉnh để vận hành các ứng dụng dùng chung và kết nối hệ thống, tích hợp cơ sở dữ liệu.

Đưa vào sử dụng phần mềm quản lý, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính

Thời gian đầu khi triển khai thí điểm mô hình một cửa hiện đại tại Nha Trang, Cam Ranh và Ninh Hòa, UBND tỉnh giao cho các đơn vị làm chủ đầu tư tự liên hệ để chọn đơn vị tư vấn xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ một cửa. Kết quả mỗi đơn vị đã chọn một đơn vị tư vấn để xây dựng phần mềm riêng cho địa phương mình. Việc trang bị phần mềm đã tin học hóa một bước việc quản lý, xử lý hồ sơ theo cơ chế một cửa; giúp cán bộ, công chức tại các đơn vị này làm quen với phương thức xử lý hồ sơ hiện đại hơn trước.

Tuy nhiên, qua phân tích, đánh giá khi sơ kết thí điểm, việc trang bị phần mềm như trên gặp một số bất cập lớn:

- Phần mềm viết trên nền giải pháp kiến trúc cũ nên không thể kết nối trực tiếp Internet, khả năng tùy biến kém. Mỗi khi có thay đổi về hồ sơ, thủ tục, quy trình hoặc nhân sự, việc chỉnh sửa rất phức tạp và hoàn toàn phụ thuộc vào đơn vị tư vấn phần mềm; phải trả thêm chi phí mỗi khi phải chỉnh sửa cơ sở dữ liệu hoặc thêm mới người dùng (phải cài đặt trên máy cá nhân của người dùng), chi phí chỉnh sửa mỗi thủ tục khoảng trên 20 triệu/lần, tốc độ xử lý chậm.

Giải pháp kiến trúc các phần mềm này không đáp ứng được yêu cầu cung cấp thông tin tiến độ hồ sơ cho công dân và cung cấp dịch vụ công trực tuyến nếu không có công cụ trung gian.

- Vì không đồng bộ về giải pháp kiến trúc, việc kết nối để tạo thành một hệ thống thống nhất, phục vụ cho việc quản lý, điều hành, liên thông quy trình thủ tục và tích hợp cơ sở dữ liệu theo yêu cầu quản lý cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên toàn tỉnh không thể thực hiện được hoặc cần chi phí quá lớn; không phù hợp với định hướng xây dựng chính quyền điện tử.

- Để vận hành phần mềm, mỗi cơ quan (kể cả cấp xã) cần phải đầu hệ thống mạng LAN có máy chủ; trong khi đó, dữ liệu quản lý phát sinh trong quá trình giải quyết hồ sơ đòi hỏi dung lượng lưu trữ rất lớn, nên hạ tầng nhanh chóng quá tải. Nếu triển khai trên diện rộng đòi hỏi kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật rất lớn, trong khi ngân sách của tỉnh có hạn.

Do vậy, từ năm 2012, tỉnh Khánh Hòa chủ trương đầu tư xây dựng một Bộ phần mềm một cửa điện tử dùng chung (gồm 04 phân hệ) theo tiêu chuẩn được Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, trong đó có Phân hệ Một cửa điện tử và Phân hệ Trang thông tin Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa (để công khai thủ tục và tiếp nhận hồ sơ mức độ 3 trở lên), triển khai cho toàn bộ các sở, UBND cấp huyện, cấp xã và vận hành đồng bộ, toàn diện từ cuối năm 2014 đến nay.

Bộ phần mềm này được xây dựng trên nền tảng Web và có một số đặc điểm cụ thể như sau:

1. Cập nhật cơ sở dữ liệu tùy biến, tích hợp biểu mẫu điện tử:

Sau khi thủ tục hành chính được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, các cơ quan hành chính hoàn thiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính chuẩn hóa theo mô hình khung ISO 9001:2008, sau đó cập nhật lên cơ sở dữ liệu của Phần mềm một cửa điện tử. Theo phân quyền, cán bộ quản trị mạng của cơ quan, đơn vị, địa phương có thể thêm, bớt thủ tục, thành phần hồ sơ, biểu mẫu, điều chỉnh các bước công việc của quy trình, thời hạn thực hiện của từng bước và người thực hiện công việc tùy theo tình hình thực tế sau khi được thủ trưởng cơ quan phê duyệt.

Cơ sở dữ liệu được cập nhật trên Phần mềm một cửa điện tử cũng đồng thời đồng bộ hóa hiển thị trên giao diện Trang thông tin Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa để công khai đến tổ chức, cá nhân, bao gồm: thông tin thủ tục hành chính (tên, mã số, mô tả, cơ quan thụ lý, cơ quan giải quyết, điều kiện thực hiện thủ tục), phí, lệ phí, quy trình, thời hạn, thành phần hồ sơ và biểu mẫu tải về…

Cơ sở dữ liệu này là nguồn xuất in thông tin cơ bản của Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả tự động, không cho phép can thiệp từ bên ngoài; cung cấp các trường thông tin mô tả cho các công cụ thống kê, tổng hợp của hệ thống.

Điểm đặc biệt là toàn bộ quy trình và biểu mẫu thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã được điện tử hóa và tích hợp sẵn trên Phần mềm một cửa điện tử, cập nhật thông tin tự động và chỉ xuất in khi cần thiết, hoàn toàn không dùng biểu mẫu, sổ sách thủ công, giảm rất nhiều thời gian thao tác cho cán bộ một cửa.

Riêng đối với Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, Phần mềm một cửa điện tử đã chi tiết hóa thời gian trả kết quả tự động đến từng phút, giây; bổ sung thêm nội dung cho phép khách hàng đăng ký địa chỉ nhận kết quả giải quyết thủ tục qua đường chuyển phát nhanh; có mã vạch để tra cứu tiến độ bằng thiết bị quét mã vạch tại Bộ phận một cửa. Có mã số thống nhất gồm 10 ký tự, áp dụng thống nhất cho 165 cơ quan hành chính tỉnh, huyện, xã; cho phép quản lý, tra cứu tiến độ hồ sơ qua mạng Internet không trùng lắp, bằng 01 địa chỉ truy cập, với quy mô mỗi đơn vị lên đến 99.999 hồ sơ mỗi năm, và đến năm 2.100.

Trên Phần mềm, đã dựng sẵn cơ sở dữ liệu tổ chức, đơn vị hành chính, cơ sở dữ liệu người dùng của hệ thống và cơ sở dữ liệu khách hàng được tích hợp qua quá trình giải quyết thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu liên quan đến kết quả, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Một số trường thông tin đã được tạo lập thành từ điển dữ liệu, giúp người dùng rút ngắn tối đa thời gian thao tác. Tất cả đều có khả năng điều chỉnh, bổ sung, cập nhật, tùy biến.

Phần mềm này, theo phân quyền, cho phép dừng tính thời gian khi khách hàng thực hiện bổ sung hồ sơ, và tiếp tục cộng dồn thời gian sau khi khách hàng hoàn thành bổ sung.

2. Tác nghiệp online, mọi nơi mọi lúc và liên thông:

Với tài khoản được cấp, chỉ cần máy tính có nối mạng Internet, cán bộ, công chức, viên chức có thể đăng nhập, tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, xử lý hồ sơ, theo dõi chung về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị mình bất cứ nơi nào, lúc nào. Theo phân quyền, cán bộ, công chức cũng có thể kiểm tra, giám sát theo phạm vi công việc được được giao và đôn đốc khi cần thiết.

Phần mềm cho phép tiếp nhận hồ sơ giấy truyền thống cũng như hồ sơ online. Cho phép tạo lập và đính kèm hồ sơ điện tử từ hồ sơ giấy (hoặc tích hợp sẵn nếu khách hàng nộp hồ sơ điện tử); tích hợp các thông điệp, nội dung nghiệp vụ liên quan đến quá trình tác nghiệp chuyên môn, đính kèm các file dự thảo, tài liệu liên quan, lưu vết toàn bộ quá trình xử lý hồ sơ để làm căn cứ xem xét, xử lý trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức khi cần thiết.

Nhìn chung, cán bộ lãnh đạo có thể xử lý hồ sơ hoàn toàn không phụ thuộc vào điều kiện công tác (hiện tỉnh đang tích hợp chứng thư số chuyên dùng vào Phần mềm này).

Được thiết kế ban đầu trên nền cơ chế một cửa, đến nay Phần mềm một cửa điện tử tỉnh Khánh Hòa đã được nâng cấp, phát triển để phục vụ cơ chế một cửa liên thông. Sau khi đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt gần 300 quy trình thủ tục áp dụng cơ chế một cửa liên thông, Sở Nội vụ đã chủ trì, phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thiện Phần mềm một cửa điện tử theo hướng liên thông, bảo đảm giải pháp kỹ thuật để các thủ tục hành chính áp dụng cơ chế một cửa liên thông được phối hợp giải quyết hoàn hảo trên Phần mềm một cửa điện tử. Việc thực hiện thí điểm liên thông đất đai – thuế, đăng ký kinh doanh hộ cá thể – thuế đã thành công tốt đẹp, sẽ áp dụng đại trà cho các lĩnh vực khác từ quý I/2017.

3. Quản trị hệ thống; quản lý và giám sát của cơ quan, đơn vị:

Với trên 15 công cụ thống kê đã được trang bị sẵn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương có thể theo dõi, kiểm tra tình hình giải quyết, nội dung của từng hồ sơ. Đồng thời, có thể tổng hợp, theo dõi chung về số lượng hồ sơ đã tiếp nhận (offline và online), số lượng hồ sơ đã giải quyết (sớm hạn, đúng hạn, trễ hạn), số hồ sơ tồn đọng (trong hạn, quá hạn), số hồ sơ đang chờ bổ sung, số hồ sơ từ chối giải quyết, số hồ sơ hủy vì khách hàng rút hồ sơ, hoặc hồ sơ ảo.

Có thể thống kê tình hình giải quyết hồ sơ của tất cả cán bộ, công chức, viên chức tham gia vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Có thể kiểm tra sự đồng bộ giữa quá trình giải quyết hồ sơ trên thực tế với thông tin được cập nhật trên Phần mềm.

4. Tổng hợp, cập nhật và giám sát toàn tỉnh:

Để kiểm soát toàn bộ việc quản lý, xử lý hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại tất cả cơ quan, đơn vị, địa phương, tỉnh Khánh Hòa đã sử dụng Phần mềm Kiểm soát thủ tục hành chính. Đây là ứng dụng trung gian, nhúng vào toàn bộ 165 Phần mềm một cửa điện tử, cho phép rút dữ liệu về hồ sơ, quá trình xử lý hồ sơ và các thông tin được lưu vết của toàn bộ hồ sơ một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh.

Công cụ này cho phép lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa có thể kiểm tra về quá trình, nội dung xử lý của cán bộ, công chức, viên chức và hồ sơ lưu của bất kỳ cơ quan, đơn vị nào, vào bất kỳ thời điểm nào. Toàn bộ thông tin được cập nhật liên tục, cho phép tổng hợp chung, đánh giá và có chỉ đạo phù hợp, kịp thời đối với những cơ quan, lĩnh vực có kết quả, hiệu quả chưa cao. Từ quý IV/2014 trở đi, Sở Nội vụ sử dụng số liệu do Phần mềm này cung cấp để phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Từ quý I/2016 trở đi, số liệu hồ sơ trực tuyến mức độ 3 được truy xuất từ phần mềm này, không sử dụng số liệu báo cáo giấy.

Dữ liệu của Phần mềm này cũng là dữ liệu nền của hệ thống SMS tự động.

5. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp:

Để thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị, thắc mắc về thủ tục hành chính, về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Bộ phận một cửa, trên mặt sau Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả được in từ Phần mềm một cửa có thông tin đường dây nóng và địa chỉ tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ. Qua đó, kịp thời tiếp nhận, giải đáp vướng mắc cho công dân, đồng thời giám sát, theo dõi từ xa tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức (qua đường dây nóng của Cổng thông tin CCHC tỉnh được công khai trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, Sở Nội vụ đã tiếp nhận, làm đầu mối giải đáp gần 40 vướng mắc từ khách hàng và công khai trên Cổng thông tin CCHC tỉnh kể từ 2015 đến nay).

Trên cơ sở Phần mềm một cửa điện tử và Trang thông tin Tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, tỉnh Khánh Hòa đã đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng Intenet ở mức độ 3. UBND tỉnh đã công bố danh mục 473 thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3 (cấp Sở: 397 thủ tục, cấp huyện: 76 thủ tục). Bằng những giải pháp quyết liệt, hiệu quả, đến nay đã có gần 5.000 hồ sơ thủ tục được tiếp nhận, giải quyết thành công qua mạng Internet ở mức độ 3 và đang tăng lên từng ngày.

Phương thức này cho phép người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm thủ tục bất cứ nơi đâu có máy tính nối mạng Internet, thậm chí chỉ cần điện thoại thông minh là thực hiện được, và có thể đăng ký thủ tục bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Khi có kết quả, khách hàng tự in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, đem theo bộ hồ sơ chính thức đến Bộ phận một cửa để nhận kết quả và thanh toán phí, lệ phí (nếu có) và chỉ đến cơ quan hành chính 01 lần duy nhất. Riêng đối với thủ tục thông báo khuyến mãi, khách hàng thậm chí không cần phải đến cơ quan hành chính nữa.

Kết quả khảo sát ý kiến qua thư điện tử cho thấy, có 90,3% khách hàng cho biết thông tin về thủ tục trực tuyến rất rõ ràng, dễ hiểu, việc tạo lập tài khoản và đăng nhập hệ thống đơn giản, rất dễ thực hiện; 87,1% khách hàng đánh giá việc gửi hồ sơ thông suốt, không có vướng mắc gì. Có 90,3% khách hàng đánh giá việc giải quyết giải quyết hồ sơ rất nhanh, đạt yêu cầu; 93,5% cho biết lợi ích rõ nhất của thủ tục trực tuyến là tiết kiệm thời gian, đỡ đi lại, dễ thực hiện, ở đâu cũng làm được. Nhiều khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước đây muốn làm thủ tục thông báo khuyến mãi, doanh nghiệp phải tốn khoảng vài triệu đồng chi phí tàu xe, lưu trú cho mỗi lần nộp hồ sơ. Nay hầu như không phải tốn kém, do vậy có doanh nghiệp đã nộp hồ sơ điện tử 40 – 50 lần chỉ trong những tháng đầu năm 2016.

Để tiếp tục tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và tạo ra những tiền đề cần thiết xây dựng chính quyền điện tử, Sở Nội vụ đã tham mưu xây dựng Phần mềm lõi hỗ trợ tạo lập biểu mẫu trực tuyến (e-form) các thủ tục hành chính chính thực hiện trực tuyến qua mạng Internet từ mức độ 3 trở lên. Đây là một ứng dụng đặc biệt cho phép chuyển tờ khai, biểu mẫu của bất kỳ thủ tục hành chính nào sang dạng Web để điền thông tin trực tuyến một cách nhanh chóng, với chi phí rất thấp.

Sau khi thử nhiệm thành công, UBND tỉnh đã chỉ đạo nhân rộng ứng dụng tin nhắn tự động (SMS) thông báo tiến độ giải quyết hồ sơ cho công dân, tạo thêm rất nhiều thuận lợi, giảm phiền hà đi lại nhiều lần.

Đánh giá chung và kiến nghị

Trong quá trình triển khai Mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, tỉnh Khánh Hòa cũng gặp phải và đã giải quyết xong các khó khăn, vướng mắc về ý thức chấp hành, về mặt phối hợp liên ngành trong tham mưu tổ chức thực hiện. Những mặt đã làm được tại tỉnh Khánh Hòa đến hôm nay nhờ sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, với tinh thần cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật để phấn đấu, cải thiện; sự đồng lòng, ủng hộ của các sở, ngành, địa phương và sự động viên tích cực của các tầng lớp Nhân dân.

Tinh thần cầu thị, tích cực, vì mục tiêu chung của Sở Nội vụ đã tạo được được sự đồng lòng, ủng hộ của các Sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Từ đó, thống nhất khắc phục những khó khăn, trở ngại, phối hợp tham mưu đạt hiệu quả và mục tiêu đã đề ra.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thời gian qua và giai đoạn sắp tới, tỉnh Khánh Hòa vẫn còn gặp khó khăn lớn về ngân sách. Tính chung trong 9 năm qua, tỉnh Khánh Hòa chỉ mới đầu tư khoảng 30 tỷ đồng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, bao gồm toàn bộ đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các hệ thống ứng dụng của tỉnh. Tỉnh chưa có nguồn bố trí vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2017 – 2020 cho nhiệm vụ này.

Thêm vào đó, trong quá trình triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước, một số Bộ ngành Trung ương triển khai ứng dụng công nghệ thông tin không lấy ý kiến tham vấn hoặc tạo cơ chế tham gia từ phía địa phương ngay từ đầu, do vậy sau khi triển khai tạo nên tình trạng cát cứ dữ liệu, không thể kết nối hệ thống, gây rất nhiều khó khăn khi các địa phương tin học hóa quản lý hành chính nhà nước, lãng phí ngân sách (như phần mềm đăng ký kinh doanh, vilis). Kiến nghị Chính phủ có chỉ đạo quyết liệt để khắc phục vấn đề này.

Trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin, các bộ phận tham mưu nhận thấy khả năng đơn giản hóa thủ tục hành chính rất lớn. Tuy nhiên, hầu hết các Bộ ngành khi ban hành thủ tục không tham chiếu các quy định pháp luật có liên quan, do vậy nhiều thủ tục trùng lắp thành phần hồ sơ, nhiều giấy tờ không cần thiết. Trong khi đó, địa phương không thể cắt giảm, đơn giản hóa vì vượt quá thẩm quyền. Do vậy, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND cấp tỉnh có thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đồng thời, kiến nghị Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ hỗ trợ phù hợp hơn cho cán bộ một cửa.

Nguyễn Văn Minh – Phòng CCHC Sở Nội vụ
1076875
Đang online: 85