Tin tức-Sự kiện

Triển khai khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Triển khai Kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh năm 2018 được phê duyệt tại Quyết định số 1601/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Lực lượng điều tra viên của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa và UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ tiến hành khảo sát lấy ý kiến cá nhân, tổ chức có thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước hoặc có sử dụng dịch vụ tại các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế và một số trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Thời gian thực hiện lấy ý kiến: Từ tháng 8/2018 đến tháng 10/2018 (trong và ngoài giờ hành chính) tại trụ sở làm việc, nhà riêng hoặc trực tiếp tại bệnh viện, phòng khám, trạm y tế.

Qua điều tra sẽ tiếp thu góp ý, đánh giá chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng thời phát hiện những mặt mạnh, những điểm yếu và nguyên nhân, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.


(Ảnh minh họa)

Được biết, việc triển khai thực hiện bắt đầu từ tháng 6/2018 và tổ chức Hội nghị công bố kết quả điều tra trong tháng 11/2018. UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hoàn thiện các mẫu phiếu điều tra; hướng dẫn các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức triển khai khảo sát, đánh giá bảo đảm tiến độ và hiệu quả.

Hồng Anh

1468284
Đang online: 30